Kruhový objazd pri Dome Matice slovenskej bol roky poškodzovaný nákladnými vozidlami, dôvodom je nedostatočný polomer pre pravé odbočenie na Golianovu ulicu smer centrum a fakt, že cez kruhový objazd jazdili nákladné vozidlá pracujúce na stavbe priľahlých bytoviek. Poškodzovaný bol obrubník a plocha zelene. Kruhový objazd bol postavený s predpokladom, že vjazd pre nákladné vozidlá a autobusy nebude povolený.

Situácia sa však zmenila výstavbou bytového komplexu Martinák a po rekonštrukcii Golianovej ulice v roku 2014, kedy boli na ulici vybudované nová zastávky/zálivy. MHD síce mesto na ulici nezaviedlo, to sa však môže v budúcnosti zmeniť. Novovzniknutým problémom je živý plot na priľahlom pozemku s rodinným domom, ten zasahuje do výhľadu na priechod pre chodcov na Dolnočermánskej ulici.

"K zničeniu kruhového objazdu v smere výjazd dole na Golianovu došlo cca pred 3 rokmi, pri stavbe bytového domu Martinák, konrétne blok E, kedy nákladné autá zásobujúce stavbu nedokázali vytočiť malý polomer zákruty a došlo k deštrukcii obrubníkov. Už vtedy som žiadal o opravu kruhového objazdu, ale nakoniec bolo rozhodnuté, že celý kruhový objazd bude prerobený, rozšírený, aby v budúcnosti nedochádzalo k opätovnému poškodzovaniu kruhového objazdu. Situácia so zvlnenou vozovkou a priechodom pre chodcov je naozaj alarmujúca a vyžaduje si urgentné riešenie o ktoré sme vo VMČ Čermáň viackrát ziadali," odpovedal na moje otázky ohľadom kruhového objazdu ešte v máji 2023 pán poslanec Robert Rathouský.

Práce, ktoré sa vykonajú pri prestavbe kruhového objazdu:

- zväčšenie odbočovacieho polomeru zo 7 na 11 m pre odbočovanie nákladných vozidiel tvarom kosákovito spevnej krajnice z dláždeným krytom
- stavebno-technická bezbariérová úprava chodníka pred priechodom na spodnom ramene
- prekládku stožiara verejného osvetlenia s monitorovacou kamerou v správe a majetku Mesta Nitra
- premiestnenie jestvujúceho priechodu pre chodcov o 7,50 m smerom ďalej od oválu križovatky, čím sa predĺži dĺžka dráhy pre zastavenie vozidla na 22 m pred priechodom

Pôvodný stav

Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň

Práce na prestavbe, 13. september 2023

Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd Čermáň Kruhový objazd ČermáňZdroj: Nitralive.sk