Podjazd pod Univerzitným mostom je po rokoch realitou, dnes 6. októbra ho sprejazdnili aj pre verejnosť. Cestička zvýši bezpečnosť chodcov, cyklistov aj korčuliarov, nebude už potrebné prechádzať cez priechod cez frekventovanú cestu. Priebeh výstavby sme sledovali v tomto článku.

Ide o ďalšiu dôležitú časť mestskej infraštruktúry pre všetkých, ktorí sa mestom radi presúvajú inak ako autom. „Chodník medzi mestským parkom a Krškanmi je veľmi obľúbenou trasou ako pre rekreačných bežcov a cyklistov, tak aj pre mladé rodiny s deťmi či seniorov počas prechádzok našim krásnym mestom. Som rád, že tento úsek bude zase o čosi príjemnejší a bezpečnejší pre všetkých,“ hovorí primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Podjazd sa nachádza na ľavom brehu rieky Nitra, na strane sídliska Chrenová. Zhotoviteľom 155 metrov dlhého úseku je firma Eurovia SK, ktorá dielo postavila za 822.771,54 eur s DPH. Mesto Nitra získalo na tento projekt viac ako 620.000 eur z Európskej únie, z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Fotogaléria

Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023) Podjazd pod Univerzitným mostom je otvorený pre verejnosť (6.10.2023)


ℹ️ Články, ktoré sme priniesli k téme

Petícia za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom
Petíciu za realizáciu podjazdu pod Univerzitným mostom sme odovzdali na Mestskom úrade v Nitre
Univerzitný most musí na rekonštrukciu počkať, verejné obstarávanie zrušili
Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa
Cyklojazdou dnes poukážeme na chýbajúci podjazd a na nedostatky cyklotrás v Nitre
V piatok 30.9. spoločná cyklojazda s Critical Mass na podporu výstavby podjazdu pod Univerzitným mostom
Sme bližšie k víťazstvu - poslanci schválili 20-tisíc eur na podjazd pod Univerzitný most (2016)
Podjazd pod Univerzitným mostom: začalo sa územné konanie
Mesto Nitra získalo peniaze na podjazd pod Univerzitným mostom (2021)
Zhodnotenie rozvoja cyklodopravy v meste Nitra 2018 - 2022 (2022)
Podjazd pod Univerzitným mostom: zhotoviteľ si prevezme stavenisko 16. marca 2023Zdroj: Nitralive.sk