Doplnené o stav ku dňu 22.9.2023:

Ako vidno na fotografiách nižšie, práce stále nie sú dokončené. Nedostatky mali byť odstránené k dňu 20.9.2023. Dorobiť je potrebný múrik z kameňa, v lese je stále pohodený stavebný odpad, asfalt. Celkovo revitalizácia lesu nepomohla, práve naopak, poškodila ho.

Revitalizácia Boriny Nitra Revitalizácia Boriny Nitra Revitalizácia Boriny Nitra Revitalizácia Boriny Nitra Revitalizácia Boriny Nitra

Na jar 2022 začala dlho plánovaná revitalizácia mestského lesa na Borine. Ukončenie prác bolo naplánované na koniec septembra 2023. Dodávateľ už práce oficiálne ukončil, pri návšteve a obhliadke Boriny sme však zistili, že v skutočnosti má revitalizácia ďaleko od ukončenia. Podľa informácií od hovorcu Nitry Tomáš Holúbeka prebehlo preberacie konanie na ktorom boli všetky pripomienky a vady zdokumentované a ich odstránenie má prebehnúť do 20. septembra 2023. Problém tu vidím vo vnímaní pojmu "vady". Bežne vady znamenajú, že niečo nie je zhotovené kvalitne - napríklad popraskaný asfalt, zle osadený obrubník, zle osadený poklop a podobne, v tomto prípade však ide o výrazné nedorobky, priestor vyzerá stále ako stavba. Zarážajúce je, že po celý čas revitalizácie nebol priestor ohradený a zabezpečený. Počas prác tu bolo vykopaných množstvo hlbokých jám.

Priebeh výstavby sme sledovali v článku Aktualizované: Revitalizácia mestského lesa Borina

Poďme sa pozrieť ako teda vyzerala Borina k dňu 8.9.2023:

Altánok síce stojí, základy však nie sú zakryté zeminou.

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

Plochy bez trávnika/zničený trávnik, kopa štrku, chodník zo štrku končiaci v strede priestoru

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

Poškodené stromy

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

Štrk, asfalt, stavebný odpad v zeleni, poškodená zeleň

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

Nedokončený obklad, doska namiesto zábradlia

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

+ ďalšie fotografie - Borina po revitalizácii

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatky

Bonus - cyklotrasa vedúca cez Borinu a kvalitne zhotovený asfalt - už po oprave prasklín (nesúvisí s revitalizáciou)

Revitalizácia Boriny: nedokončené práce, zhotoviteľ musí odstrániť nedostatkyZdroj: Nitralive.sk