Priebeh výstavby cyklolávky cez rieku Nitra

Prepojí Wilsonovo nábrežie s Nábrežím mládeže a to v časti pod Kalváriou. Okrem cyklolávky pribudne aj nový úsek cyklotrasy a to od Univerzitného mosta po Nitrianske komunálne služby. V budúcnosti sa napojí na cyklotrasu Tr.A.Hlinku - Akademická - Nábrežie mládeže.

Celková dĺžka cyklotrasy: 789,792 m a cyklolávky 62,10 m. Výstavba je finanovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu, náklady predstavovujú sumu 1 283 454,80 € s DPH. Mesto Nitra z tejto čiastky zaplatí 5%.

Šírka: 4m, 2 cyklistické pruhy
Osvetlenie: v madlách zábradlia
Osvetlenie: 70W svietidlá, odstup 33m, výška 5m
Ukončenie výstavby: 31. marec 2021 (pôvodne október 2020)

Informácie o cyklolávke a cyklotrase TU

27. máj 2021

Kalvársky cyklomost bol dnes 27. mája 2021 po 13:00 hod. slávnostne otvorený pre verejnosť. Výstavba začala v marci 2020.

Most je určený len pre cyklistov, má dĺžku 49 a šírku 4 metre a je osvetlený. Celkové náklady dosiahli sumu 1 366 707€, z toho mesto Nitra zaplatí 5%.

Spolu s mostom môžu cyklisti využívať aj priľahlú novú cyklotrasu na Nábreží mládeže, ktorá bola otvorená pred pár týždňami.

Článok s fotografiami nájdete na tomto odkaze.

26. marec 2021


Na otvorenie cyklolávky si počkáme do mája.

Cyklomost Nitra

10. marec 2021


Cyklotrasa už má po celej dĺžke aj vrchnú finálnu vrstvu asfaltu

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021


Pohľad na miesto budúceho podjazdu - ten čaká na dotáciu a verejné obstarávanie

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021


Miesto, kde končí nová cyklotrasa, do budúcna sa na ňu napojí úsek Nábrežie mládeže - Akademická

Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021 Výstavba cyklotrasy a cyklolávky v Nitre, 10. marec 2021

9. marec 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, 9. marecc 2021

6. marec 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020

21. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. november 2020

Video
Február 2021


Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021 Výstavba cyklolávky v Nitre, Február 2021

20. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 20. november 2020

Video
4. až 8. november 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 4. november 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 8. november 2020

5. október 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 5. október 2020

September 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

August 2020


Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, august 2020

3. jún 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. jún 2020

29. apríl 2020

Aktuálne: uzatvorený chodník od Univerzitného mosta na strane ulice Nábrežie mládeže, uzatvorený tiež chodník pri budúcom moste na Wilsonovom nábreží.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 29. apríl 2020

21. apríl 2020

Aktuálny stav: na Wilsonovom nábreží je na troch miestach navozená vrstva kameňov, ktoré slúžia ako prístupové cesty k rieke. Na Nábreží mládeže prebiehajú práce na odstraňovaní asfaltu zo starého chodníka. Báger odstraňuje zábradlie a múrik na mieste, kde vyrastie most.

Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 21. apríl 2020

3. apríl 2020

Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020 Výstavba cyklolávky v Nitre, 3. apríl 2020

Pohľad na miesto, kde pribudne nová cyklolávka - Wilsonovo nábrežie

Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsono

Pohľad z ulice Nábrežie mládeže pri SPU

Napojenie na chodník vedúci popri miestnej komunikácii Nábrežie mládeže bude realizované v mieste medzi existujúcimi garážami a nezastavaným pozemkom oproti budove Technickej fakulty SPU Nitra.

Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra Cyklolávka Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže Nitra


Pohľad zhora na umiestnenie cyklolávky + trasovanie budúcej cyklotrasy

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Vizualizácie

Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácie Cyklolávka Chrenová - vizualizácieZdroj: Nitralive.sk