Križovatka Lehota


Obec Lehota bude dodatočne napojená na rýchlostnú cestu R1. Obec ako spoluinvestor momentálne pracuje na vysporiadaní pozemkov a následne spracuje územné rozhodnutie. Napojenie by malo byť hotové do konca roka 2016.

Lehota bola na rýchlostnú cestu R1 napojená cez cestu III/1674 až do výstavby R1 Pr1bina, s napojením sa v projekte nepočítalo. Je verejným tajomstvom, že išlo o "pomstu" za zdržanie výstavby novej R1 nakoľko obec Lehota žiadala posunutie rýchlostnej cesty ďalej za obec smerom ku Kyneku. Pôvodná trasa mala ísť tesne nad obytnými domami. Faktom však zostáva, že mesto Nitra a ani obec Lehota nevzniesli požiadavku na napojenie R1 na cestu III/1674 / III/51311. Mesto však žiadalo zachovať napojenie, nie vybudovať nové.

V súčastnosti je potrebné ísť cez križovatku Kynek a prejsť cez mestskú časť Kynek čo predstavuje zjavnú obchádzku a komplikácie práve na križovatke Kynek. Cieľom navrhovanej činnosti - výstavby SO102 Križovatka Lehota - Napojenie cesty III/1674, je z dôvodu bezpečnosti premávky, odľahčenie klasickej ako aj tranzitnej dopravy mimo zastavané časti dotknutých obcí a mestských častí, čo by prispelo k odstráneniu nevyhovujúcich technických parametrov a zníženiu negatívnych účinkov dopravy na životné prostredie.

V mestskej časti Kynek sa denne tvoria zápchy

Kynek - zápcha

Napojenie je navrhnuté ako okružná križovatka

Nové prepojenie umožní zjazd v smere od Nitry a pripojenie na rýchlostnú cestu R1 v smere na Banskú Bystricu. Nové napojenie na cestu III/1674 je navrhnuté ako okružná križovatka s 3 vetvami.


Súčasný stav

Križovatka Lehota


Riešenie nového napojenia

Križovatka Lehota


Križovatka Nitra - západ počas výstavby

Križovatka Lehota Križovatka Lehota


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk