Výstavba moderného polyfunkčného objektu na Pieskovej ulici v Nitre s technickým zázemím pre bývanie, oddych a inú vybavenosť

Stav: Oznámenie o stavebnom zámere o posudzovaní vplyvov na ŽP- EIA portál
Začiatok výstavby: 03/2011
Ukončenie výstavby: 05/2012
Termín začatia činnosti, prevádzky: 05/2012
Celkový počet bytov: 274
Počet garážových parkovacích miest pre osobné automobily: 245
Počet parkovacích miest na teréne: 39

Vizualizácie

Zdroj: Enviroportál