Bytové domy Agria


Bytový komplex sa nachádza v tichej časti mesta pod Zoborom – NITRY, v susedstve botanickej záhrady.

Lokalita
zo severozápadnej časti susedí s areálom SAV, zo severovýchodnej časti s areálom Agroinštitútu a na juhozápadnej strane areálu sa nachádza promenáda okolo botanickej záhrady. Prístup k bytovému komplexu Agria je z Akademickej ulice.

Celý obytný súbor
bude pozostávať z piatich objektov, pričom výstavba bude realizovaná v dvoch etapách:
V prvej etape sme začali s výstavbou dvoch objektov – bloku B1 a bloku B2. Blok B1, ktorého tvar pripomína písmeno „L“, bude mať výšku 5 nadzemných podlaží a 1 polozapustené podlažie, v ktorom sa budú nachádzať garážové státia. Blok B2 je zložený z troch schodiskových sekcií. Počet nadzemných podlaží je 6 plus 1 je polozapustené.

Plánované ukončenie výstavby
týchto dvoch obytných blokov je v novembri 2006. V druhej etape plánujeme výstavbu obytných blokov A1, A2 a A3.

Lokalita: Nitra, Chrenová
Výstavba 1. etapa- Bytové domy B1 a B2
Začiatok výstavby: 2005
Ukončenie výstavby: november 2006
Výstavba 2.etapa- Bytový dom A1
Začiatok výstavby: 05/2007
Ukončenie výstavby: 07/2008
Bytový dom A2
Začiatok výstavby: 07/2007
Ukončenie výstavby: 10/2008
Bytový dom A3
Začiatok výstavby: 07/2007
Ukončenie výstavby: 01/2009
Počet bytov: 1.etapa- 95
2.etapa- 87

http://www.zipp-reality.sk/agria/index_sk.html

Vizualizácie


December 2009

Apríl 2008

Január 2008

November 2006