V areáli Univerzity Konštantína Filozofofa v Nitre pod Zoborom vyrastá nová budova. Sídliť v nej bude Katedra hudobnej výchovy. Umiestnená je na časti pozemku kde pred zbúraním stál 3-podlažný bytový dom. Náklady na výstavbu predstavujú podľa vestníka sumu 2 792 336 EUR. Katedra je v súčasnosti umiestnená na Triede Andreja Hlinku.

Areál bývalej fabriky získala UKF v roku 1999. Nachádza sa tu knižnica, ktorá bola postavená na 2 etapy. Prvá etapa bola ukončená v decembri 2008, druhá etapa začala v roku 2009, ukončili ju v roku 2010 a prvých študentov privítala vo februári 2012. Knižnica získala ocenenie Stavba roka 2011. Pod Zoborom má univerzita aj pastoračné centrum.

Objekt bude 4-podlažný, zo strany Dražovskej cesty vychádza na úrovni 2. podlažia jednopodlažný hranol, kde vznikne priestor pre cvičebne.

1. Podzemné podlažie: cvičebňa, sklad techniky a kostýmov, šatne, umyvárne, wc, technická miestnosť
1. Nadzemné podlažie: vstup, didaktičká miestnosť, hygienické zázemie
2. Nadzemné podlažie: cvičebne, učebne, zvukové laboratórium, nahrávacia miestnosť, hygienické zázemie
3. Nadzemné podlažie: kancelárie, zasadačka, príručná knižnica, hygienické zázemie

Vizualizácie (zdroj: san-huma90)

Katedra hudobnej výchovy UKF Nitra - vizualizácia

Katedra hudobnej výchovy UKF Nitra - vizualizácia

Pohľad na výstavbu, 16. marec 2015

Katedra hudobnej výchovy UKF Nitra - foto z výstavby

Katedra hudobnej výchovy UKF Nitra - foto z výstavby

Katedra hudobnej výchovy UKF Nitra - foto z výstavbyLokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, Vestník Úradu pre verejné obstarávanie, stavebné povolenie