Ide o medzinárodný preventívno-výchovný program realizovaný a financovaný medzinárodným združením Lions klubov, ktorého cieľom je podporovať rozvoj sociálno-emocionálnych schopností u detí a mládeže prostredníctvom zavádzania moderných vzdelávacích stratégií aktivujúcich rodinu, školu a miestnu komunitu. Lions Quest zlepšuje spoločenskú klímu školy, výsledky žiakov, dochádzku, medziludské vzťahy a znižuje rizikové správanie, agresivitu a násilie, hladinu stresu a konfliktné situácie. Program je realizovaný v 120 krajinách sveta, v 40 jazykoch.

Po takmer ročných prípravách dňa 6.-7.4.2018 na workshope v ZŠ Gabčíkovo odštartoval program Lions Quest Slovensko. Pilotný workshop sa uskutočnil vďaka ústretovosti a veľkej podpore mesta a vedenia Základnej školy na Komenského 1082/3 (Arpád Csorgó, PDG Daniela Vojtušová). Zúčastnilo sa ho 26 pedagógov zo siedmich základných a stredných škôl od Bratislavy až po Banskú Štiavnicu. So zháňaním škôl a učiteľov na workshop mi veľmi pomohol bratislavský Lion Vladimír Kubovčík. Vytvorila sa príjemná skupina rovnako naladených ľudí, ktorá má snahu niečo meniť v školstve k lepšiemu, dokonca sa vytvorili možnosti ďalšej spolupráce medzi školami. Senior tréner Gábor Papp z Budapešti viedol a moderoval celý workshop a postaral sa o skvelú náladu a každú chvíľu spestroval zaujímavými aktivitami rozvíjajúcimi jednotlivé kompetencie. Kedže hovoil po maďarsky, potrebovali sme aj tlmočníkov, ktorými boli Noemi Tóthová a Lion Ladislav Baláž. Zaujímavosťou bolo, že mala so sebou vycvičeného vodiaceho psa, ktorý sa zúčastnil celého dvojdňového workshopu, a takto sme vlastne ako prvý na svete vyškolili programom Lion Quest vodiaceho psa.

V podvečer 6.4. 2018 sa za účasti DG Bohumíra Krátkeho, 2VDG Paľa Moru a Lionov Jána Miškoviča, Karola Hattasa, Milan Taškára a Štefan Nehéza slávnostne uviedol do života Lions Quest. Deti zo školy pripravili krátky kultúrny program, učitelia pomohli pripraviť priestory na neformálne stretnutie Lionov, účastníkov workshopu a pani kuchárky sa postarali o obedy.

Druhý Lions Quest workshop sa uskutočnil v Nitre na Spojenej škole Slančíkovej od 22. do 23.6.2018 za účasti šiestich škôl z Nitrianskeho regiónu. Celkovo sa ho zúčastnilo 24 pedagógov. V ústrety nám vyšiel pán riaditeľ Jaroslav Maček, člen LC Nitra. Pri organizácii workshopu boli nápomocní členovia LEO klubu Nitra Marek Taškár a Justína ........ O výbornú atmosféru workshopu sa opäť postaral senior tréner Lion Quest programu Gábor Papp svojimi aktivitami, úlohami a energizérmi.

Tretí Lions Quest workshop sa uskutočnil 14-15.6.2018 v ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre.

Za účasti 28 pedagógov prevažne z domácej školy sme boli svedkami zaškolovania dvoch nových trénerov programu Lions Quest Alenky Barnokyovej a Katky Bujalkovej, ktoré skvelo moderovali niektoré časti workshopu. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí sa aktívne podieľali na všetkých praktických cvičeniach workshopu a hlavne pani riaditeľke Kataríne Vargovej, ktorá si sama vyžiadala školenie pre svojich pedagógov.

Som rád, že nás prišiel opäť podporiť aj riaditeľ ZŠ Gabčíkovo Arpád Csorgó, organizátor historicky prvého Lions Quest workshopu.

Verím, že i táto škola sa stane jednou z prvých škôl na Slovensku, ktorá bude šíriť Lions Quest hry a aktivity v rámci ich ranných komunít, výučby i školskej družiny a onedlho sa začnú objavovať prvé pozitívne výsledky programu na žiakoch školy.

Teraz už ostáva to najdôležitejšie - postupne implementovať program do škôl vyškolením 80 pedagógov, ktorí budú program šíriť prostredníctvom Lions Quest materiálov a online aplikácie v telefóne, ktoré dostal každý účastník workshopu. Takto sme ako Lioni pomohli vykonať servis pre približne 3200 žiakov, ktorých vyškolení učitelia učia.

Tým sa nám podarilo uzavrieť prvý grant z LCIF v hodnte 10 000 USD. V súčasnosti pracujem na tom, aby nám bol udelený aj v poradí druhý grant v hodnote 15 000 USD. Ten bude slúžiť na zaškolenie 2 slovenských pedagógov, ktorí budú v budúcnosti viesť workshopy a pomáhať so šírením programu Lions Quest v rámci celého Slovenska. Popri našich iných aktivitách sa snažíme, aby program Lions Quest bol aj akreditovaný pre pedagógov. Program Lions Quest je neustále zdokonaľovaný už 25 rokov a jednotlivé sety pracovných materiálov má vypracované pre všetky vekové kategórie. Veľkú mieru na zdokonaľovaní programu má Univerzity of Helsinki, kde som sa spolu s Milanom Taškárom o Lions Queste dozvedel. Keďže je fínsky model vzdelávania vzorom pre viaceré krajiny vrátane našej, verím, že to bude možné dosiahnuť.

Zdroj: Andrej Belaj, Lions Klub Nitra, riaditeľ programu Lions Quest Slovensko