Krízovému stredisku Slniečko, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. sa podarilo pripraviť projekt, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Projekt nesie názov „Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet“ a jeho realizácia prebieha od júla 2017 do marca 2018. Tí, čo by náhodou krízové stredisko ešte nepoznali, ide o špecializované zariadenie pomáhajúce týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, deťom v krízových životných situáciách a obetiam domáceho násilia.

Projekt je určený pre deti z Centra Slniečko. Prostredníctvom aktivít projektu majú deti možnosť získať množstvo nových poznatkov, rozvíjať svoje pohybové a pracovné zručnosti, upevňovať si vzťah k prírode, k zvieratám a v neposlednom rade na pár chvíľ zabudnúť na negatívne zážitky, s ktorými sa stretli v minulosti. Jeho zámerom je prispieť nielen k odstraňovaniu negatívnych javov, ale následne aj k plnohodnotnému začleneniu sa týchto detí do spoločnosti.

Prostredníctvom projektu má Centrum Slniečko možnosť realizovať rôzne aktivity, ako „Zdravie zo záhradky“, kde deti získajú skúsenosti s pestovaním zeleniny a jej postupným spravovaním. Aktivity „Psíkovia Dora a Beky pomáhajú“ a „Jazdenie na koňoch“ prispejú k získaniu nových skúseností, k zlepšeniu duševnej pohody detí a k zlepšeniu ich pozitívneho postoja k okoliu. Prostredníctvom poznávacích výletov deti aktívne spoznajú krásy Slovenska, rozšíria si všeobecné vedomosti a získajú pozitívne zážitky.

Realizácia takýchto projektov má nesmierny význam pre deti z Centra Slniečko a dokazuje to aj príbeh malého chlapca, ktorý nám pomocou psíkov-kúzelníkov otvoril svoje srdce: „Ďoďo je malý, modrooký chlapček, ktorý za svoje necelé 3 roky života zažil viac zlého ako dobrého. Bitky, nadávky, hlad a často bol svedkom toho, ako oco bil maminu. Ďoďo sa uzavrel a všetky boliestky uzamkol do svojej malej dušičky. Prestal sa smiať, rozprávať, začal zasa nosiť plienky. Nič ho nebavilo, netešilo. Stal sa však malý zázrak. Hneď pri prvej návšteve terapeutických psíkov v krízovom stredisku Slniečko, začal Ďoďo ožívať. Bez obavy sa pritúlil k havkáčom, vnoril drobné rúčky do ich jemných kožúškov, kučeravú hlavičku položil na ich chlpaté hrude. Akoby sa mu uľavilo, akoby ktosi zobral z jeho drobného tela veľké bremeno. A tento zázrak pokračoval pri každom nasledujúcom stretnutí Ďoďa so psíkmi- kúzelníkmi. Ďoďo sa psíkom začal prihovárať, preháňal sa s nimi po záhrade. Stali sa jeho najlepšími kamarátmi. Medzi stretnutiami sme zaznamenali, že sa malý Ďoďo začal zapájať do hier a viac komunikovať. Najskôr trochu neobratne, ale šibalské iskričky v jeho očiach povedali všetko .“ Aj toto je jeden z príbehov Centra Slniečko.

Viac informácií o neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n.o., o krízovom stredisku ako aj o projekte „Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet“ nájdete na www.centrumslniecko.sk.

Fotogaléria

Hodina deťomZdroj: Nitralive.sk, Centrum Slniečko