Medzinárodný organový festival Ars Organi Nitra 2013 sa v druhú májovú nedeľu prehupol v piaristickom Kostole sv. Ladislava do druhej polovice

Medzinárodný organový festival Ars Organi Nitra 2013 sa v druhú májovú nedeľu prehupol v piaristickom Kostole sv. Ladislava do druhej polovice. A to vďaka sólovému koncertu jeho zakladateľky a umeleckej riaditeľky Márie Plšekovej.

Majestátny Bach a meditatívny Parík

Talentovaná organistka je v jej rodisku známa koncertnou prezentáciou náročných diel organovej literatúry. Do dramaturgie recitálu tentoraz zaradila štyri veľké opusy. Prvou bolo milovníkmi Bachovej hudby obľúbené monumentálne dielo Prelúdium a fúga Es dur. „Ide o jedno z najväčších organových diel J. S. Bacha s dômyselným stavebným členením - tri témy v prelúdiu a trojitá fúga symbolizujú Svätú trojicu,“ uviedla o hudobnej architektúre diela Mária Plšeková.

Okrúhle 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie nám pripomenula meditatívnou skladbou Kyrie na Pamäť Konštantína Filozofa slovenského skladateľa Ivana Paríka, ktorý časť života žil a tvoril v Nitre.

Premiéra neznámej nemeckej symfónie

Nasledovala skladba z pera Belgičana Césara Francka, ktorý sa - aj vďaka dlhodobému pôsobeniu v Paríži - stal reprezentantom francúzskej organovej romantickej školy. Jeho Prelúdium, fúga a variácie opus 18 je vďačným a obľúbeným iniciátorom duchovných a hudobných zážitkov u publika na každom koncerte.

Sigfrid Karg-Elert bol nemeckým klaviristom, organistom a profesorom kompozície v Lipsku. Tvorba z jeho pera z prvej tretiny 20. storočia nesie pečať impresionizmu až expresionizmu. Rozsiahlu 35-minútovú Symfóniu pre sólo organ fis mol opus 143 si Mária Plšeková pripravila ako vyvrcholenie jej tohtoročného festivalového vystúpenia. „Skladba dokonale vystavaná na gregoriánskom motíve z roku 1930 bola znovuobjavená až po 54 rokoch. Ide o veľké organové symfonické dielo s ohľadom na rozsah i bohatú škálu farieb a zvukov, pripomínajúcich nástroje symfonického orchestra,“ s nadšením nám priblížila ďalšiu slovenskú premiéru 6. ročníka nitrianskeho organového festivalu jeho umelecká riaditeľka Mária Plšeková. Po sólovom koncerte ju jej priaznivci zahrnuli kyticami kvetov, desiatkami blahoprajných esemesiek a mailov. „Pre domáceho umelca to vždy znamená veľké povzbudenie i záväzok do ďalšej práce,“ doložila na záver.

Pokračovanie u evanjelikov

Festival Ars Organi Nitra 2013 pokračuje 19. mája o 19,00 hodine v evanjelickom Kostole Sv. Ducha vystúpením rakúskej organistky Ines Schüttengruber.

Fotogaléria


Zdroj: Silvia Struhárová, foto archív ARS organi