Jednou z najdiskutovanejších tém v Nitre v tomto období je zámer výstavby bytového domu na dnešnom parkovisku na Wilsonovom nábreží pri rieke. Dovolím si po dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre zhodnotiť situáciu a vyjadriť svoj názor.

Poďme pekne po poriadku. Problém má korene v roku 2013, kedy zámer odpredaja pozemku na Podzámskej ulici formou obchodnej verejnej súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 360/2013-MZ zo dňa 17.10.2013. Následne boli schválene súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do OVS Podzámska ulica a to uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 421/2013-MZ zo dňa 12.12.2013. Pozemok v roku 2014 odkúpil pán Boris Hinca (BH Real) za 246 979,20 €.

Tu by som hneď položil otázky: Prečo pozemok odpredali? Logicky nový majiteľ pozemok buď predá, alebo tam postaví budovu. Tým pádom sa Mesto Nitra vzdalo pozemku a spečatilo tým jeho neistý osud. Prečo sa v roku 2013 resp. 2014 občania nezaujímali o tento obchod? Následne nový majiteľ pozemok ďalej predal.

Terajší majitelia - pán a pani Kepákovi plánovali postaviť na Podzámskej ulici bytový dom. Výstavba bola v súlade s územným plánom. Plány však narušila petícia, ktorú spísali obyvatelia priľahlých bytoviek. Od zámeru tak majitelia odstúpili.

Novým zámerom, ktorý sa riešil dnes (23.11.2017), bola zámena pozemku na Podzámskej ulici za pozemok na Wilsonovom nábreží pri rieke na mieste dnešného parkoviska. Návrh predkladal primátor Jozef Dvonč. Materiál bol stiahnutý zo zastupiteľstva.

Súbežne som dnes postrehol vytvorenie petície proti zámene pozemkov a výstavbe na Wilsonovom nábreží.

Prečo si teda myslím, že súčasný stav je zlyhaním úradu, ale aj obyvateľov? A nejde len o túto kauzu. Rovnaké črty vykazujú v podstate všetky zámery v Nitre.

1. Mesto Nitra v zastúpení primátora a poslaneckého zboru by malo vedieť čo schvaľujú, malo by zastupovať záujmy občanov a nepredávať pozemky v majetku mesta ako na bežiacom páse. Každé zasadnutie zastupiteľstva znamená predaj nejakého majetku mesta.
2. Poslanci schválením predaja pozemku odobrili jeho ďaľší osud - kto by si kúpil pozemok s tým, že tam ponechá zelenú plochu?
3. Občania by sa mali zaujímať o dianie v meste priebežne, nie až keď je zle.
4. Prečo primátor materiál stiahol zo zastupiteľstva? Prečo neprebehla diskusia? Stiahnutie nič nevyriešilo a necháva za sebou otázniky.
5. Prečo v Nitre neexistuje verejná diskusia?
6. Prečo médiá v Nitre nedajú priestor obyvateľom vyjadriť sa? Jednostranné informovanie o zlých majiteľoch, investoroch a petíciách len zhoršuje napätie v meste.
7. Prečo vznikla petícia, ktorú tak ako v prípade Townhillu považujem za zbytočnú a za neriešenie problému a prečo teda ak už vznikla, vznikla až dnes v deň konania zastupiteľstva?
8. Prečo tak veľmi záleží primátorovi na tomto zámere?


Aké navrhujem riešenie (nielen v tomto prípade)?

Naozaj by bolo zlé na pozemku postaviť budovu? Prečo veľa ľudí z radov občanov prezentuje každú výstavbu ako zlo? Jedným z argumentov je zhoršenie životného prostredia a podmienok na bývanie v okolí pozemku. Takže parkovisko, na ktorom sa denne premelú desiatky áut je vyhovujúce životné prostredie, ale nejaká budova už nie je? Ak si odmyslíme pás zelene v časti smerom k Univerzitnému mostu, zostane nám asfalt a pás stromov pri rieke.

Nebolo by rozumnejšie vytvoriť diskusiu a odsúhlasiť zámer, ktorý by vzišiel z konsenzu?

Som za výstavbu na mieste parkovisko ak sa pod budovou vybuduje dvojpodlažný parkovací dom pre budúcich obyvateľov bytovky a pre verejnosť s garanciou nízkej ceny parkovného, aby nebol veľký rozdiel medzi terajšou sadzbou a novou sadzbou. Rovnako by som požadoval zachovanie pásu zelene v severnej časti pozemku a vybudovanie malého parčíku s detským ihriskom na náklady investora. Rovnako by som požadoval zachovať stromoradie pri rieke a zrevitalizovať breh rieky pozdĺž pozemku.

Rieka Nitra potrebuje oživiť, hovoria o tom aj viaceré návrhy z radov občanov, ktorí sa zapojili pred rokmi do projektu Mestské zásahy Nitra.

Nie som za zástavbu pozemku, som za jeho funkčné využitie, vytvorenie uličnej zástavby a revitalizáciu územia.

Čo si myslíte o mojom návrhu?

Budem rád ak sa zapojíte do diskusie pod článkom - prosím o vecnú diskusiu, na internete bohužiaľ vidím len jednostranné útoky od ľudí, žiadne konštruktívne návrhy.


A takéto načrtnutie riešenia sa objavilo na našej FB stránke - autorom je pán Peter Mezei.

Berme ho ako narýchlo načrtnutú ukážku toho, že aj takéto niečo by mohlo vzniknúť na mieste parkoviska a nevyzeralo by to zle. Na miesto budovy si doplňte ľubovoľnú podľa vlastnej predstavy.

Wilsonko návrh


Takto vyzerá riešený pozemok - nielen parkovisko, ale aj pás zelene v hornej časti.

Wilsonko katasterZdroj: Nitralive.sk