Dňa 29.6.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre (MsZ). Medzi predloženými materiálmi bol aj materiál pod číslom 1093/2017, kde sa menil rokovací poriadok komisií MsZ. Jednalo sa o zápisnice a možnosť nahliadania do nich, samozrejme táto možnosť sa netýkala občanov, pretože v Nitre sa až s takou otvorenosťou neráta. V schválenom návrhu došlo k "svetobornej" úprave, pretože p.Rácová navrhla, že už môžu do zápisníc nahliadať aj členovia týchto komisií, na občanov však nemyslela, tých potrebuje len tesne pred voľbami.

Čo sa týka tohto návrhu p. Rácovej je trochu smiešny, pretože tento návrh vážení občania nemá nič s transparentnosťou a otvorenou samosprávou pre občanov ako hlásali všetky strany vo svojich volebných programoch v roku 2014 pred komunálnymi voľbami.

To čo v súčasnosti pokladá klub nezávislých poslancov a samozrejme všetkých poslancov, ktorí za tento návrh hlasovali za jedno veľké víťazstvo demokracie a otvorenej samosprávy, je len výsmech nám občanom, pretože toto čo schvaľujú poslanci na meste je už absolútna samozrejmosť v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK), kde sú všetky zápisnice zverejnené na webe - tu prikladám link: http://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/komisie.

Možno by sa mal zamyslieť na predkladanými návrhmi zo svojho klubu aj poslanec p.Oremus, ktorý je aj kandidátom na župana a poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, že konečne by v ich návrhoch mohlo ísť aj o občanov a nie len politické body, veď on tiež dobre vie ako to funguje na NSK a že nič nové vlastne p.Rácová nenavrhla.

Čudujem sa jednému, že sa poslanci ako sú Ing. Miloslav Hatala, Mgr. Renáta Kolenčíková, Ing. Martin Nemky, Ing. Peter Oremus, PhD., PhDr. Ján Vančo, PhD., ktorí sú zároveň poslancami mesta Nitry a Nitrianskeho samosprávneho kraja, hrajú na dvoch "piesočkoch" a demokracia v ich ponímaní je zvlášť pre obyvateľov Nitry a zvlášť pre obyvateľov patriacich pod VÚC, pretože ako si môžete vysvetliť, že pod VÚC-kou je všetko zverejnené a pod MsZ v Nitre sa bojuje za základné ústavné právo, ale len pod získaním plusových politických bodov - hovorím o úprave rokovacieho poriadku komisií MsZ.

Čo sa týka druhého materiálu do MsZ pod číslom 1110/2017, tam som svoj názor vyjadril priamo na zastupiteľstve a v článku Ako som dnes vystúpil v zastupiteľstve a dožadoval sa zverejňovania informácií. Keď si vypočujete diskusiu a vystúpenie poslancov, tak podľa ich slov vlastne nikto nemá problém s ničím, ani s verejnými zasadnutiami v celom rozsahu, ale nikto podotýkam nikto z poslancov nereagoval na moju žiadosť priamo vo vystúpení na zastupiteľstve, aby navrhli pozmeňovací návrh aj na verejné zasadnutia VMČ a ignorovali jednoduchú požiadavku na verejné zasadnutia VMČ od občanov.

Prečo v iných mestách na Slovensku takýto problém nemajú? V Prešove mestský poslanec p.Drutarovský píše, že priebeh zasadnutia na ktoré neexistujú žiadne špeciálne pozvánky, kto má vôľu a chuť prísť, je vítaný, miestnosť je počas celého času otvorená a zasadnutie je verejné. Ďalej mesto Žilina nemá žiadny problém s verejnými zasadnutiami tam sú dokonca aj zápisnice z komisií zverejnené na webe mesta. Nebudem uvádzať ďalšie mestá, kde je transparentnosť a otvorenosť pre občanov vec samozrejmá len vidím, že v Nitre sa darí tradičnej politike a tradičným politikom a tomuto by sa mal spraviť rázny koniec, teda občania by mali rozhodnúť či im tento postoj vedenia mesta k nim vyhovuje, alebo nie. Celkovo mám pocit, že súčasné vedenie mesta potrebuje občanov len pred voľbami pretože ako sa dá vysvetliť to, že aj napriek môjmu vystúpeniu a žiadosti na poslancov v rámci diskusie v MsZ, nebol nikto z poslancov schopný navrhnúť pozmeňovací návrh na to, aby boli opäť celé zasadnutia VMČ verejné, jasný dôkaz, že taká základná vec ako je transparentnosť a otvorená samospráva pre občanov je len prázdna fráza pred voľbami tu prikladám celú nahrávku z MsZ:
V krátkosti zhrniem časové úseky jednotlivých vystúpení, kde sa vždy zvrtla reč na zápisnice ale nikdy nie na návrh sprístupniť verejnosti celé zasadnutia VMČ.

• 14:30 min. - moje vystúpenie
• 17:53 min. - vystúpenie poslanca p.Burdu
• 20:10 min. - vystúpenie poslanca p.Hechta
• 20:59 min. - vystúpenie poslanca p.Tvrdoňa
• 21:35 min. - vystúpenie poslanca p.Dovičoviča
• 23:12 min. - vystúpenie poslanca p.Guta (s p.Gutom som volal a vysvetlili sme si konkrétne veci ohľadom môjho vystúpenia)
• 24:21 min. - 26:57 min - vystúpenie poslankyne p.Kolenčíkovej (odporúčam vypočuť vysoko korektné politické vystúpenie poslankyne)
• 28:06 min. - pamätné slová primátora " Treba sa sústrediť na voľby v roku 2018 a skúsiť sa stať poslancom, alebo primátorom a potom sa uvidí ako sa to bude ďalej vyvíjať."

Ja beriem názory všetkých poslancov o tom je demokracia vyjadriť si svoj názor aj keď nie každému vyhovuje, ale pozastavím sa nad vystúpením p.Kolenčíkovej poslankyne MsZ v Nitre a Nitrianskeho samosprávneho kraja a podľa vyjadrení, ktoré mala na moju osobu jej buď želám skoré uzdravenie, alebo jej chcem pripomenúť, že ona predkladala - Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa, ale asi si ho zabudla pozorne prečítať. Pretože ja som len občan, nie verejný činiteľ, ale v jej vystúpení ma musela predstaviť, kto som a čo som, že som kandidoval do MsZ v roku 2014, ale nebol som zvolený (áno budem opäť kandidovať aj v roku 2018) a, že píšem, zverejňujem, prípadne kritizujem samosprávu to bohužiaľ patrí k základných právam občana tejto republiky. Či píšem nepravdy v článkoch, kde prikladám fakty, fotky a zmluvy, či faktúry to je vec názoru a myslím si, že je to moje právo sledovať dianie v komunálnej politike a vyjadriť naň svoj názor ako občana. Určite nepotrebujem ani som si nevodil žiadnu podporu zo strany ĽSNS a to, že chcem vystúpiť v MsZ som ani s nikým pred tým nekonzultoval a nepozýval žiadny "fanklub". A na záver jej slov som nepochopil, že nemám robiť pred poslancami bu - bu - bu, aby sa ma báli a je smutné, že volený zástupca obyvateľov ako je ona (verím, že poslednýkrát) povie občanovi, že je galiba pre toto mesto a pre tento štát, keď sú tu takýto ľudia (ako ja), ktorí podľa jej slov rozširujú nepravdy, všetko negujú a potom sa poslanci boja reagovať, že čo zase bude ten Obertáš písať a publikovať.

Áno p.Kolenčíková budem si písať čo chcem to sú základné princípy demokracie, ktoré zdá sa Vám nič nehovoria a som rád, že ste sa opäť prejavili pred ľuďmi, pretože ako ste povedali ľudia poznajú aj Vás a spravia si svoj názor, každopádne verím ľuďom, že v Nitre raz skončí tradičná politika, tradiční politici a vedenia mesta sa ujmú ľudia, ktorím bude na meste a jeho obyvateľoch záležať a nebudú prezliekať stranícke tričká tak ako sa im to momentálne hodí a verím aj v to, že v Nitre je viac ľudí, ktorí vedia aká je vlastne pravda a tiež verím, že ľuďom v Nitre sa naozaj začnú otvárať oči a budú chcieť radikálnu zmenu. Celá táto šaškáreň v Nitre na verejné a neverejné skončí buď prijatím zákona, kde budú mať všetky samosprávy jednotné pravidlá, alebo sa čaká na vhodné obdobie a tesne pred voľbami sa zrazu v Nitre zázrakom spraví zmena, ale to by muselo mať podporu u väčšiny poslancov a to sa obávam niektorí nedopustia, aby sa im miešala do politiky verejnosť.Zdroj: Nitralive.sk, Pavol Obertáš