Dnes som využil možnosť vystúpiť na Mestskom zastupiteľstve v Nitre v rámci diskusie ako občan, ktorý potreboval vyjadriť svoj názor ku konkrétnemu bodu programu zasadnutia MsZ v Nitre. Dostal som od predsedajúceho priestor v rozmedzí piatich minút, čo poslanci schválili, za čo im ďakujem. Jednalo sa o zmenu rokovacieho poriadku Výborov Mestských Častí, kde navrhovala poslankyňa Rácová drobné kozmetické úpravy a hlavne doplnenie rokovacieho poriadku, aby mali prístup k zápisnici nie len poslanci MsZ, ale aj členovia VMČ z radov obyvateľov. V začiatku uvedenia materiálu bol predložený pozmeňovací návrh, kde sa navrhuje, aby boli zápisnice zo zasadnutia VMČ zverejnené na webe mesta. Tento návrh prešiel, takže už sa nebudeme musieť dožadovať zápisníc cez niektorých poslancov na „tajňáša“, alebo sa už nestane, že vám MsÚ zamietne vydať zápisnice tak ako sa to stalo mne, čo som popísal v článku Prečo demokracia a právo na informácie v Nitre neplatia, alebo Kocúrkovo má vlastné pravidlá?

Každopádne som ale ešte pred schválením tohto pozmeňovacieho návrhu a následne uznesenia vystúpil ako občan s týmto príhovorom citujem:

Vážení pán primátor a poslanci MsZ, rád by som vystúpil v tejto diskusii k navrhovanej zmene rokovacieho poriadku VMČ ako občan, ktorému boli týmto MsZ odňaté jeho práva na informácie a to z dôvodu schválenia neverejných VMČ ešte v roku 2015. VMČ sú zložené z poslancov a členov z radov obyvateľov, ktorý podľa tohto predkladaného návrhu budú mať prístup k zápisniciam. Nepripadá vám všetkým, že sa tu predkladá návrh, ktorý nerieši otvorenú samosprávu pre občanov, ktorú ste všetci čo tu sedíte mali vo volebných programoch v roku 2014? Kde zostali občania vaši voliči, ktorí majú záujem pozorne sedieť na celom zasadnutí VMČ, veď ako sa tvrdí vo vyjadrení, VMČ majú len odporúčací charakter, tak prečo tam nemôže byť prítomná verejnosť, veď sa jedná o našom meste o jeho dianí a tých, ktorých to zaujíma, sa už podľa posledných vyjadrení zástupcu prednostu nemôžu dostať ani k zápisniciam oficiálne vyžiadaných na MsÚ. Nepripadá vám to všetkým, ktorí tu sedíte divné, že ak sa niečo zverejní v info tabuliach MsÚ mal by to automaticky dostať aj občan keď si to vyžiadať a nie aby mu bola zamietnutá žiadosť o informáciu. Pani predkladateľka návrhu sa zamyslela keď predkladala tento materiál, že by aj občania radi vedeli čo sa deje v ich mestskej časti bez toho, aby sa museli dožadovať svojich práv v roku 2017 na prokuratúre? Kde je v návrhu uvedené, že aj občania môžu mať na vyžiadanie prístup k celej zápisnici, kde je návrh na zmenu, aby boli zasadnutia VMČ verejné,preto že v roku 2017 má Nitra NEVEREJNÉ zasadnutia VMČ z dôvodu, že niekomu vadila prítomnosť občanov na celých zasadnutiach?

Zákon jasne ukladá čo sú osobné informácie, čo sú tajné informácie a vyjadrenie typu, že podnikateľ si neželá zverejniť niektoré verejné informácie, ako povedal pán prednosta do jednej nemenovanej TV, nepatria do demokratickej spoločnosti a hlavne do otvorenej samosprávy samosprávy pre občanov. Apelujem posledný krát na poslancov MsZ, keďže som to už spravil niekoľkokrát na VMČ 4 a samozrejme do dnešného dňa bez odozvy, aby MsZ schválilo rokovací poriadok, ktorý bude pre občanov naozaj prinášať otvorenú samosprávu a také samozrejmé veci ako je verejné zasadnutie VMČ prípadne dostupná zápisnica z VMČ pre všetkých občanov a nie aby súčasný stav vyhovoval všetkým 31 poslancom MsZ, pretože občania, ktorých zaujíma dianie v meste nemajú právo zúčastňovať sa celého zasadnutia ako obyvatelia príslušnej mestskej časti. A na záver pán primátor veľmi sa Vám čudujem, že ste podpísali dané uznesenie, kde sa schválili neverejné zasadnutia aj napriek tomu, že som Vám zaslal email aby ste využili svoje právo v zmysle rokovacieho poriadku MsZ a vám páni poslanci sa čudujem, že ani jeden z vás od roku 2015 neprišiel ani len s návrhom na zmenu a úpravu rokovacieho poriadku na dokument, ktorý patrí do demokratickej spoločnosti a mesta pre občanov a nie do totality, zjavne vám všetkým súčasný stav veľmi vyhovuje.

Ďakujem za pozornosť.

Týmto som ukončil svoje vystúpenie v diskusii. Bohužiaľ mal som asi smolu, že na zasadnutí bola prítomná aj časť aktivistov, ktorá iniciovala petíciu proti ubytovniam pre cudzincov v meste Nitra pod záštitou ĽSNS a asi sa s mojím vystúpením stotožnili, pretože ako som dokončil svoj preslov začali tlieskať aj keď tam vlastne boli kvôli inej veci ako ja. Samozrejme využil som svoj priestor a čas, ktorý som dostal a nasledovali vyjadrenia k môjmu vystúpenie zo strany niektorých poslancov. Napríklad p. Kolenčíková nezabudla podotknúť, že som len neúspešný kandidát na poslanca do MsZ v roku 2014 a, že aspoň vidieť aký fanklub som si priniesol (narážala na aktivistov za ĽSNS) o ktorých som nevedel a smutné je že bývala neúspešná členka strany SMER namiesto toho aby ma brala ako občana, ktorý vystúpil v diskusii musí viesť svoju diskusiu v zmysle invektív a vyjadrení, že som osoba, ktorá šíri na internete klamlivé informácie asi fotky z predraženého KC Zobor sú pre ňu klamstvo Kultúrne Centrum Zobor – predražený kultúrny stánok a jeho využitie a, že všetko negujem, všetku prácu v meste a stále si len niečo žiadam na MsÚ (asi by bola najradšej, keby som sa o nič nezaujímal, aby sa mohli naďalej robiť predražené investičné akcie). Taktiež vystúpil pán poslanec Gut, ktorý povedal, že ma nepozná ale aby som nehádzal všetkých poslancov do jedného vreca. Jemu som samozrejme napísal email, kde som sa mu slušne snažil vysvetliť dôvod môjho vystúpenia. Verím, že pochopil dôvod, pretože aj z vystúpenia poslancov ako p.Burda, p.Dovičovič som mal pocit, že vlastne nikto z poslancov nemá problém s účasťou verejnosti na VMČ, ale nikto z poslancov nenavrhne zmenu rokovacieho poriadku na VEREJNÉ zasadnutia, aby sa obyvateľom neobmedzovala dĺžka pobytu na zasadnutí bez možnosti zasahovania do zasadnutia to je bohužiaľ krutá realita v našom meste. Určite si budete môcť vypočuť všetko na zvukovom zázname a ak si zaslúžim ja občan kritiku majú samozrejme na ňu právo, ale ja sa osobne tiež nebojím verejne vystúpiť tak ako mi to ukladá rokovací poriadok a Ústava SR.

Každopádne pokladám za úspech verejného tlaku občanov, že malý krôčik pre Nitru je vôbec dostať tieto zápisnice na web mesta, čo sa podarilo a už nám občanom zostáva vyvíjať všetko preto, aby poslanci MsZ v Nitre pochopili, že oni aj zasadnutia VMČ sú tu pre ľudí, takže slovko NEVEREJNÉ nemá čo hľadať v rokovacom poriadku. Každopádne už dnes viem, kto z poslancov a ako je naklonený k tejto zmene a či ju vôbec niekto z nich chce.Zdroj: Nitralive.sk, Pavol Obertáš