Jedným z hlavných bodov predvolebnej celorepublikovej kampane strany SMER pre parlamentné voľby 2016 bolo pritiahnutie investície automobilky Jaguar do nitrianskeho priemyselného parku. Strana SMER, ktorá v tej dobe na Slovensku viedla jednofarebnú vládu, išla za svojim cieľom s bezohľadnosťou sebe vlastnou.

Celá investícia bola pripravovaná narýchlo a za obchádzania pravidiel tak, aby spoločnosť Jaguar potvrdila svoj zámer ešte pred voľbami a strana si mohla túto investíciu pripísať k dobru. Dnes ale napríklad Európska komisia vyšetruje, či vládna podpora pre túto investíciu bola priznaná v súlade s príslušnými pravidlami; jednalo sa pritom o podporu vo výške 125 miliónov EURO (pre zaujímavosť, rozpočet mesta Nitry, teda všetky ročné výdavky napr. na školstvo, šport, kultúru alebo odvoz odpadu, pre rok 2017 tvoria len 59 miliónov EURO). V médiách sa tiež upozorňovalo, že pri príprave investície neboli rešpektované práva vlastníkov pozemkov, na ktorých sa mala továreň vybudovať. Tiež malo dôjsť k niekoľkonásobnému porušeniu zákona pri obstarávaní stavebného povolenia a kladného stanoviska EIA (Enviromental Impact Assesment je pritom základným dokumentom posudzujúcim vplyv stavby na životné prostredie). Hovorí sa tiež, že pri príprave investície sa špekulanti, ktorí mali o investičnom zámere k dispozícii neverejné informácie, pokúsili pri výkupoch pôdy obrať miestnych ľudí o obrovské peniaze. Viac informácií napríklad TU, TU, alebo TU.

V čase prípravy investície bolo tiež otázkou, či sa obyvatelia Nitry a priľahlých obcí mali k zamýšľanej investícii vyjadriť v miestnom referende. Podľa zákona o obecnom zriadení je totiž právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum) jedným zo základným práv obyvateľov miest a obcí (§3 ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.).

Dnes viac ako predtým si uvedomujeme, akou dôležitou otázkou v živote Nitry umiestnenie fabriky Jaguár v jej priemyselnom parku skutočne bolo. Vidíme, že kvôli podkladu pod fabriku z okolia Nitry doslova miznú časti kopcov, že mestom denne prejdu do Drážoviec desiatky kamiónov, a že dostať sa ráno z Nitry do Drážoviec občas trvá rovnako dlho ako dostať sa z Nitry do Trnavy. A po tomto všetkom si začíname myslieť, že miestne referendum sa asi konať mohlo.

Lenže v období rozhodovania o umiestnení investície vedenie mesta zvolené s podporou strany SMER zásadne zlyhalo a voči svojím občanom jednalo absolútne nelojálne. Podľa môjho názoru zjavne uprednostnilo celorepublikovú kampaň strany SMER pred záujmami obyvateľov Nitry, o ktoré malo jej vedenie dbať v prvom rade. Vedenie mesta síce bolo priamym účastníkom jednaní o príprave investície a muselo teda mať veľmi dobrú predstavu o budúcom vplyve výstavby a fungovania fabriky na život obyvateľov mesta. Navzdory tomu sa však debatu so svojimi občanmi vyvolať ani len nepokúsilo, a neunúvalo sa ani, keď už nič iné, aspoň upozorniť na základné súvislosti tejto investície. Mám pocit, že vedenie mesta jednalo práve opačne a o prípadných negatívách a problémoch, s ktorými sa budeme musieť v dôsledku investície vysporiadať, zásadne mlčalo. Vedenie informovanej debaty by pritom k vyvolaniu miestneho referenda zrejme viedlo.

A konanie takéhoto referenda by podľa mňa bolo namieste. Ako je už uvedené vyššie, ukázalo sa totiž, že továreň spoločnosti Jaguar má už dnes, len v období svojich príprav, masívny vplyv na život obyvateľov Nitry a priľahlých dedín. A bude ho mať aj po svojom dokončení. Ako veľký tento vplyv bude, je názorne vidieť pri pohľade zo zoborských kopcov - skúste si na tých miestach rozlohu továrne porovnať s rozlohou celého mesta. Budete prekvapení, niektorí možno šokovaní.

Súčasne priznávam, že ani dnes si netrúfam odhadnúť, ako by také referendum dopadlo. Je dosť dobre možné, že občania by sa postavili za výstavbu fabriky, a to aj keď som sa rozprával s mnohými, ktorí s touto fabrikou nesúhlasia. Ale aj ak by referendum nakoniec výstavbu odsúhlasilo, je jasné, že mesto, štát a ani investor by nemohli ignorovať námietky tej časti obyvateľov, ktorá by s výstavbou nesúhlasila. Celý projekt tak mohol byť hneď od začiatku realizovaný spôsobom, ktorý by bol pre obyvateľov mesta a okolitých dedín, ktorých mi je zvlášť ľúto, omnoho výhodnejší.

Nitra je mesto snáď s najdlhšou históriu na Slovensku. S výnimočnou poľnohospodárskou a vinárskou tradíciou, s výstavníckou tradíciou, dvomi univerzitami, s polohou na úpätí nádherných tríbečských kopcov a s dlhou históriou divadelníctva. A práve preto si asi málo z nás ešte pred pár rokmi myslelo, že sa Nitra nakoniec vydá cestou skladania automobilov. Avšak dnes je tomu práve tak a pred mestom stojí v súvislosti s fabrikou Jaguár rada mimoriadne náročných výziev. Sú síce najväčšie od roku 1989, ale stále sú, tak ako každý problém a výzva, riešiteľné. Niektoré popíšem v ďalších blogoch.Zdroj: Nitralive.sk, Igor Hubinský mladší