Chcel by som týmto príspevkom vyzvať hlavne právnické osoby ak potrebujete vyznačiť v Starom Meste vyhradené parkovacie miesta – parkovacie boxy podajte si čo najskôr žiadosť na MsÚ v Nitre dokonca projekt vám vie spraviť mesto zdarma , najlepšie adresovať rovno na primátora, pretože ten je podľa vyjadrenia jedného úradníka ich zamestnávateľ a preto čím ich poverí to musia riešiť.

Jedného pekného dňa sa začali robiť stavebné úpravy na chodníku pred VÚB-kou na Štefánikovej ul. v Nitre. Nikto o tom nevedel ani VMČ Staré Mesto však na čo by aj, keď sa v Nitre chce dá sa všetko veď keď primátor nariadi musí sa to predsa spraviť a ani nepotrebuje na to poslancov. Takže nikto z opýtaných poslancov, ktorí by mali byť v prvom rade informovaní o tejto investičnej akcii nevedel nič bližšie a keď som sa bol osobne spýtať na MsÚ p. Pánskeho tak mi povedal, že sa budú robiť nové parkovacie miesta so šikmým státím na chodníku, ale samozrejme o vyhradených 4 ks parkovacích boxoch pre právnickú osobu sa akosi zabudol zmieniť, ale veď som sa ho to nepýtal. Každopádne pri jeho záverečných slovách, nebojte sa p.Obertáš všetko je v poriadku sú vydané všetky právoplatné povolenia som ihneď spozornel, pretože pri týchto slovách v Nitre začínam mať často pocit, že za tým niečo bude, keď to povedia na MsÚ. Tak som si vyžiadal všetky podklady a povolenia, ktoré vám sem pre zaujímavosť prikladám.

Dopravné určenie (28.3.2017)
Vyjadrenie Pamiatkového Úradu (podané 28.3.2017 rozhodnuté 28.3.2017)
Stanovisko KDI (7.3.2017)
Projekt

Len pri tom ako my poslali všetky podklady akosi pozabudli, že keď si raz pýtam všetky tak myslím všetky a nie, že jedna vec chýba a tou bolo :

súhlasné vyjadrenie výboru mestskej časti, v územnej pôsobnosti ktorého sa vyhradenie parkovacieho miesta požaduje z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite, nie staršie ako 3 mesiace.

Takže vážení obyvatelia Nitry a nasleduje dôvod, prečo sa domnievam, že prišlo k porušeniu VZN 3/2016,ktoré jasne hovorí v § 5 ods.1 písm. c) citujem :

K oznámeniu zámeru osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 3 ods. 1) písm. a) je potrebné doložiť c) súhlasné vyjadrenie výboru mestskej časti, v územnej pôsobnosti ktorého sa vyhradenie parkovacieho miesta požaduje z hľadiska kapacity parkovacích plôch v lokalite, nie staršie ako 3 mesiace

Na moje odvolanie sa k neposkytnutiu všetkých požadovaných dokumentov som dostal prosím pekne túto odpoveď, ktorá ma len utvrdila v tom, že mesto Nitra si robí z občanov srandu a veselo porušuje VZN-ku, ktorá by mala v Nitre platiť pre všetkých občanov jednako a nie rovní a rovnejší, ale že vraj toto je prvý prípad, kedy sa „obišla“ VZN v tomto prípade.
(stanovisko)
Odpoveď:

Stanovisko VMČ č.2 Staré Mesto k vyhradeniu 4 parkovacích miest pre Grand hotel Sole na Štefánikovej ul. sme nepožadovali z dôvodu krátkosti času a potreby realizácie zmeny organizácie parkovania a žiadosti o vyhradenie parkovacích miest.

Čo dodať na záver len v krátkosti keď sa na MsÚ v Nitre chce všetko sa dá vybaviť aj napriek krátkosti času, takže hor sa hromadne požiadať o vyhradené parkovacie miesta, pretože tu sa potreba realizácie zmeny organizácie dopravy stala prioritou č.1 na to, aby sa vybudovalo 12 „nových“ parkovacích miest, ale z toho len 8 parkovacích miest bolo vyčlenených pre obyvateľov mesta Nitra a návštevníkov. A ako perličku dodávam, že to fakt musela byť veľmi urgentná potreba parkovacích miest ak dokázal pamiatkový úrad prijať 28.3.2017 žiadosť z MsÚ v Nitre a v ten deň vystavil aj vyjadrenie, stáva sa to bežne aj vám?

Parkovanie VÚB Nitra Parkovanie VÚB NitraZdroj: Nitralive.sk, Pavol Obertáš