Kto trochu sleduje dianie na Klokočine začali sme v rámci občianskeho združenie Nitrafiesta organizovať na sídlisku tzv. Klokočinský BLŠÁK. Obyvateľom sa tento nápad asi pozdával, pretože záujem zo strany ľudí bol a chceli sme vytvoriť aj stabilný priestor, kde by si ľudia možno zvykli na toto podujatie. Kto navštívil nami organizovaný blšák videl, že nešlo len o predaj, dokonca naposledy sme pripravili pre detičky omalovávanky, manželka napiekla koláč pre návštevníkov a ich ratolesti, boli sme radi, že sa môžeme spolu stretnúť, spoznať sa a prehodiť pár slov a ľudia si pomôžu medzi sebou aj kúpou či výmenou nepotrebných vecí. Keďže sme chceli, aby si ľudia zvykli na tieto blšáky na jednom pravidelnom mieste tak sme sa rozhodli vybrať si jednu základnú školu na Klokočine.

Už počas propagácie blšáku na škole zrazu začalo byť „rušno“, dokonca by som chcel „poďakovať“ za starostlivosť pani poslankyni a predsedkyni VMČ 4, ktorá aj keď je riaditeľ ZŠ samostatný právny subjekt žiadala vyjadrenie, prečo vôbec niekto dovolil robiť takéto podujatie občianskemu združeniu Nitrafiesta na škole. To, že sa napríklad dlhodobo uskutočňujú na ZŠ Beethovenova „Predajné Trhy“ (zmluva), ktoré organizuje LUNEX Čadca s.r.o. so súhlasom riaditeľa školy p.Svitača skoro každý mesiac to je v poriadku to zdá sa nikomu roky nevadilo to už asi nie je komerčná aktivita, ale zrazu keď sa o niečo snaží naše občianske združenie, ktorého som štatutár, tak sa hľadá 1000 dôvod prečo NIE. To je proste mentalita Nitry a bol by som veľmi rád pokiaľ by sa poslanci tohto mesta zaujímali aj o iné aktivity prevádzané na základných školách, pretože ak už je blšák problém č.1, ktorý trápi niektorých poslancov, tak potom pardon Nitra je naozaj Smart city a všetko iné je už nepodstatné. Možno si treba uvedomiť, že ak chce niekto z MsÚ alebo vedenia mesta, robiť niekomu napriek tak maximálne robí napriek obyvateľom Klokočiny, ale zdá sa, že toto nikoho z kompetentných netrápi.

Po mojej žiadosti adresovanej na základnú školu, či by bolo možné zrealizovať ďalší blšák na škole prípadne v areály školy som dostal nasledovnú odpoveď boli sme upozornení zriaďovateľom, že školu môžeme prenajímať iba na nekomerčné účely. Po mojom telefonáte vedúcej odboru školstva, že aký je problém zorganizovať na škole blšák som dostal odborný výklad na čo všetko slúži základná škola a, že školy v prvom rade slúžia na výchovno vzdelávacie a športové aktivity. Samozrejme keď som sa jej spýtal, či si je istá, že na základných školách sa žiadne komerčné aktivity nerobia poznamenala, že určite NIE (hold predajné trhy o nich asi vedúca odboru ani nevedela).

Pri osobnej návšteve vedúcej odboru školstva som dostal informáciu, že takáto aktivita prekáža niektorým poslancom a teda vedeniu mesta. Ale opätovne som teda adresoval žiadosť o uskutočnenie blšáku priamo vedúcej odboru s popisom, že nejde len o predaj, ale aj iné aktivity, ktoré sme chystali pre detičky a ich rodičov, proste išlo o také malé oživenie sídliska, kde by sme sa mohli ako obyvatelia stretnúť a otužiť medziľudské vzťahy. Bohužiaľ niekomu na MsÚ sú ukradnuté aktivity organizované občianskym združením a otužovanie medziľudských vzťahov, prečo je tomu tak to nech vysvetlia kompetentní, my sme dostali túto odpoveď:

Odpoveď - Odbor školstva - Blšák by Michal Šimonek on Scribd

_______________________________________________________________________________________________________Odbor školstva nám odporučil obrátiť sa na kultúrne domy na Klokočine, ako keby ich bolo na Klokočine neviem koľko ja osobne neviem o žiadnom, ale zatiaľ najbližší kultúrny dom je na Čermáni, ale našim zámerom nebol len predaj vlastných použitých vecí obyvateľov Klokočiny, ale aj možnosť aktivít pre deti, či drobných hudobných vystúpení.

Dnes som dostal aj usmernenie prednostu prečo k využívaniu priestorov škôl citujem:

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov 1-9 základné školy môžu prenajímať učebne a telocvične na základe im zvereného majetku mesta. Nakoľko základným poslaním školy je výchovno – vzdelávací proces, prenájom učební, telocviční a areálov škôl má byť zameraný najmä na výchovno-vzdelávacie, edukačné a športové aktivity.

Záujemcov o prenájom školských priestorov na aktivity komerčného, obchodného alebo obdobného účelu, na príležitostné predaje, burzy alebo jarmoky, odporúčame obrátiť sa na kultúrne domy alebo im podobné inštitúcie, ktorých komerčný alebo iný prenájom je riešený vyššie uvedeným VZN, prípadne smerovať uvedené aktivity na verejné priestranstvá, ktorých užívanie a zdanenie záberu verejného priestranstva upravuje príslušná VZN mesta Nitry.

Uvedené usmernenie Vám dávame najmä s ohľadom na ďalšie zachovanie účelového určenia a využitia priestorov a areálov škôl k ich edukačnému a športovému účelu, ale súčasne za účelom predchádzania možného opotrebenia alebo až poškodenia majetku mesta v správe základných škôl, ktoré by si do budúcnosti mohlo vyžiadať zbytočné náklady na opravy a údržbu.

Moja otázka na prednostu zároveň bola, pán prednosta možno by bolo zaujímavé vedieť, prečo sa toto usmernenie nevydalo už skôr, keďže sa na niektorých školách v Nitre robili dlhodobo rôzne komerčné aktivity, ale až teraz, keď sme si my ako OZ požiadali o prenájom na aktivitu, ktorá by pomohla obyvateľom Klokočiny aj tým sociálne slabším, ale chápem mestu vždy išlo len o dobro obyvateľov a zveľaďovanie majetku bez ohľadu na žiadateľa.

Ak sa toto mesto vydáva za sociálne navrhujem znížiť sadzbu za záber verejného priestranstva v prípade vlastných použitých vecí v primeranom množstve na sumu 1 €/m2 a nie ako teraz 4 €/m2, keďže mamičky na materskej a sociálne slabší si majú touto aktivitou pomôcť a nie zadĺžiť sa. Treba si aj uvedomiť, že takýmito blšákmi sa zabráni zbytočnému plytvaniu a tvorenie odpadu nepotrebného šatstva a domácich potrieb v komunálnom odpade.

Čo dodať na záver, pokiaľ budú v meste ľudia, ktorí sa budú snažiť každú aktivitu občanov utopiť a udupať len preto, že si občan dovolí povedať slobodne a otvorene názor na ich výkon vo verejnej správe, prípadne na výkon verejnej funkcie, tak asi ťažko sa môže začať mesto Nitra meniť na lepšie, jedine že by aj obyvatelia vyjadrili svoju nespokojnosť, ale to asi v Nitre zatiaľ nehrozí, alebo že by sme sa nechali prekvapiť?

Priatelia a obyvatelia Klokočiny určite sa budeme snažiť nájsť nejaké vhodné riešenie, aby aktivita Klokočinský blšák pokračovala, ak máte vy nejaké návrhy prípadne ak by si niekto naozaj uvedomil, že sme chceli len vytvoriť ďalší priestor pre stretnutia susedov a vedel nám pomôcť poprosím ozvite sa nám.Zdroj: Nitralive.sk, Pavol Obertáš