Štefánikova trieda – smer z centra, chodník pre chodcov od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny – až po Staničnú! Takmer po celej jeho dĺžke zaparkované vozidlá. Pamätáte... Chodci – priamo ohrozovaní vodičmi! Na chodníku! Vodiči namietali – veď predsa majú (chodci) 1,5 m! Čo im nestačí? Mestská polícia bola bezradná!? Muselo sa pristúpiť k fyzickej zábrane vjazdu vozidiel na tento chodník. Obrovské balvany, betónové „kvetináče“! Naozaj sa muselo? Nestačilo len správne interpretovať príslušné ustanovenie zákona a nekompromisne ho aplikovať? Veď ak chcel vodič zaparkovať s vozidlom na tomto chodníku musel evidentne po ňom i určitý úsek jazdiť! No a použiť chodník pre jazdu je vodičovi dovolené len vo výnimočných prípadoch! Tento prípad však medzi ne určite nepatrí! No a ďalej – chodník, na ktorom chcem (a za určitých okolností i môžem) zaparkovať musí byť súčasťou cesty, po ktorej idem! Tento chodník však súčasťou cesty (Štefánikovej triedy) určite nie je!

Iný prípad - Chrenová! V čase konania významnejších výstav na výstavisku AX obyvatelia Výstavnej ulice a pridružených vnútroblokových priestorov (Lúčna, Brezová, Javorová, Tribečská a ďalších) sa už „nevedia dočkať“ situácie, keď aj to posledné miesto na parkovanie pred ich bydliskom zaujme cudzí vodič z rôznych kútov Slovenska – aj napriek tomu, že pred vjazdom do týchto priestorov z Výstavnej ulice je umiestnená prenosná dopravná značka so zákazom vjazdu všetkých vozidiel s výnimkou dopravnej obsluhy. V dôsledkoch – všetky tieto dopravné značky sú len prekážajúcou smiešnou kulisou v tomto chaose, ktorej smiešnosť znásobuje i asistencia príslušníkov mestskej polície, ktorým nevadí za chrbtom "dopravná obsluha" zo Žiaru nad Hronom, Bratislavy, Veľkého Krtíša...

Ďalší (najnovší) prípad – Chrenová, priestor pred bývalým kinom Lipa! V súčasnosti pekne upravený, vydláždený. Je tam i zastávka niekoľkých liniek MHD, blízkosť niekoľkých nákupných centier, Poliklinika – skrátka pomerne intenzívny pohyb ľudí všetkých vekových kategórií – a medzi nimi - zas pohybujúce sa autá rôznych kategórií..! Prečo? Prečo musia ľudia (chodci) od tých najmenších detí až po tých (často nešťastne) starých akceptovať pohyb motorových vozidiel? Oni (tí ľudia – vodiči!) nevedia nič o svojich nielen morálnych, ale i zákonných povinnostiach a záväzkoch? Vedia, ale kašlú na ne! Na predpisy, dopravné značky! Takže mala by prísť reakcia ľudí, orgánov, ktorých úlohou je dohliadať nad (ne)rešpektovaním týchto zásad a noriem. Aj prišla! Nevysvetliteľná bezradnosť, bezzubosť, amaterizmus, nemohúcnosť! Preto museli prísť kamene, balvany! Takmer hermeticky uzatvorený priestor, do ktorého teraz neprenikne ani vozidlo hasičov, záchrannej služby, ale ani vozidlo, ktoré zo zákona by tam mohlo vojsť! Toto má byť to správne riešenie?

Otázky! Kde je zákon tejto republiky? Kde sa podel zmysel pre povinnosť a nekonfliktnosť u ľudí (vodičov), ktorí neakceptujú nič, čo im prekáža v ich úmysle? Hlavne však – prečo musíme byť svedkami (v súčasnosti už nebezpečne pričastej) povrchnosti až neprofesionality príslušníkov mestskej polície, ktorej jednotlivci by sa mali zamerať (pokiaľ sa jedná o dopravu) skôr na dodržiavanie bezpečnosti a zákonnosti, ako na vyberanie pokút za neuhradené parkovné... A vo všeobecnosti – kde sme sa to ocitli v akom prostredí, kde dodržiavanie zákona sa musí vynucovať ukladaním balvanov, betónových „kvetináčov“ alebo dokonca vlastným telom policajta..?

Parkovanie Nitra Parkovanie Nitra Parkovanie Nitra Parkovanie Nitra Parkovanie NitraZdroj: Ivan Čerešňák pre Nitralive.sk