Za relatívne krátky čas sme sa dočkali dvoch aktivít mesta smerom k regulácii využívania verejného priestoru a času. Prvá aktivita upravovala podmienky využívania letných terás a teraz sa chystá úprava otváracích hodín v reštauráciách, diskotékach a herniach. Až to vytvára dojem, že mesto ma nejakú premyslenú koncepciu akým smerom sa chce uberať a podľa toho usmerňuje poskytované služby v meste. Ale tak to bohužiaľ nie je. Prvá úprava sa potichu snažila zmeniť protiprávny stav z minulého roka, keď poskytnutím letných terás na pešej zóne prevádzkovateľom zadarmo sa v Nitre vytvorili nerovnaké podmienky podnikateľskej súťaže. Podnikatelia na pešej zóne prevádzkujúci terasy boli oproti podnikateľom v ostatných častiach mesta zvýhodnení. Teraz sa mesto rozhodlo skrátiť otváraciu dobu všetkých prevádzok v meste. Od kasín, cez rýchle občerstvenie až po diskotéky. A to bez zdôvodnenia, čo sa týmto krokom sleduje.

Nočný život je znakom každého väčšieho mesta a dokonca veľmi významným prvkom turistickej atraktívnosti. Nočná návšteva nitrianskej Mostnej ulici je v prípade všetkých mladších návštevníkov mesta neodmysliteľnou súčasťou ich pobytu. A nielen mladších. Netreba rozoberať vplyv Stodolní ulici v Ostrave na rozhýbaní miestneho turizmu. Takže o čo mestu ide?

Pokiaľ je záujmom mesta naskočiť na trend potláčať vplyv herní a kasín na charakter mestského života, v poriadku. Osobne si tiež myslím, že prevádzky s hracími automatmi, vznešene sa nazývajúcimi kasína, do centra mesta nepatria. Len na pešej zóne sú myslím tri. Pokiaľ je snahou mesta obmedziť ich prevádzkový čas, asi by s tým verejnosť nemala problém, naopak. Prečo však zároveň s nimi chce obmedziť aj hudobné kluby, diskotéky či bary? Je to len nedopatrením, nakoľko všetky otváracie časy sú súčasťou jedného Všeobecné záväzného nariadenia? Alebo je vedomý zámer obmedziť aj tie? Potom sa nám oprávnene natíska otázka, aký je dôvod pre takéto rozhodnutie? Sú nočné prevádzky tak veľkým problémom, že výhody z ich dlhšieho otvorenia prevažujú nevýhody? Respektíve, je problémom len Mostná ulica? Ak áno, kde je nejaká analýza dopadu. Od straty atraktívnosti mesta pre mladých po zásadný pokles príjmov napríklad pre taxislužby. A keď zakážeme nočné podniky, kam sa budú chodiť mladí ľudia zabávať? Na parkoviská? Pod okná bytov? Veď ďalšie VZN, ktoré zakazuje verejný konzum alkoholu v mestských častiach sa v lete v nočných hodinách porušuje pravidelne. Je naozaj zámerom mesta po umŕtvení pešej zóny umŕtviť aj nočný život na Mostnej?

Rozumiem snahám regulovať život v meste tak, aby znižoval nežiaduce javy a podporoval bezpečnosť a vyššiu kvalitu života. Rovnako rozumiem záujmom verejnosti mať pocit, že bývajú v modernom a živom meste. Prečo teda fenomén Mostnej ulici nevyužiť k prospechu mesta i obyvateľov? Je to už dávno, čo som navrhoval pre Mostnú ulicu vytvoriť špeciálny štatút. Navrhoval som, aby jeho zásady a pravidlá vznikli na spoločnom stretnutí všetkých dotknutých inštitúcií, od polície, zástupcov mesta po podnikateľov. Tam by sa mali stanoviť podmienky pre lepšiu bezpečnosť územia, posilnenie kamerového systému, prevádzkovania „uličnej ochranky“, obmedzenie nočnej dopravy na ulici a ak by to bolo prínosné, trebárs aj povolením nočného sedenia na ulici s nejakým programom. A takto vzniknuté prípadné vynútené verejné investície rozdeliť prevádzkovateľom nočných podnikov.

Možno sa mýlim a celý projekt nitrianskej „Stodolní“ je zlý, ale o zámeroch a nápadoch treba rozprávať. Prečo však v tomto prípade o svojich zámeroch a dôvodoch nehovorí mesto? Nestačí, že si mestské zastupiteľstvo schválilo uzavrieť zasadnutia mestských častí pred verejnosťou? Teraz sa stáva zvykom zásadné materiály bez diskusií rovno ohlasovať ako hotovú vec na verejnej tabule. Prečo? Či, ako sa vraví vo filmovej klasike, „a komu tím prospějete“?Zdroj: Daniel Balko pre Nitralive.sk