Občan Nitry pán Michal Ivan začne v najbližších dňoch zbierať podpisy na odvolanie primátora Nitry Jozefa Dvonča. Svoj zámer oznámil dňa 9. marca 2017 priamo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre.

O spôsobe ako sa zapojiť do petície Vás budeme informovať budúci týždeň.

Dôvodom petície je slovami pána Ivana nezodpovedné konanie primátora, ktoré ide proti záujmom Mesta Nitra. K tomuto názoru dospel na základe svojich skúseností s prevádzkou ihrísk na letnom kúpalisku, s komunikáciou a spoluprácou s Mestom Nitra v rokoch 2009 - 2015.

Pán Ivan tiež už niekoľko krát vystúpil v zastupiteľstve, kde sa pokúšal získať odpovede na jeho otázky. Aj napriek sľubu primátora doteraz žiadnu uspokojujúcu odpoveď nedostal.

Za tento odvážny čin si pán Ivan zaslúži obdiv. Jeho boj s mestom nie je len o osobnom spore, poukazuje na to, ako prebieha komunikácia s obyvateľmi a ako toto mesto funguje. Bude zaujímavé sledovať, aký ohlas bude mať petícia u obyvateľov Nitry.

Má referendum šancu?

Obávam sa, že reálne je odvolanie primátora neuskutočniteľné. Získať dostatok podpisov je len začiatok – petíciu musí podpísať aspoň 30% oprávnených voličov. Následne bude musieť Mesto Nitra vyhlásiť referendum. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Ako však vieme z histórie, obyvatelia Nitry voľby ignorujú. Referendum však význam má - rozhýbe stojaté vody nitrianske.

Mesto Nitra a spoločnosť sú v zlom stave, nefunguje komunikácia, mesto nenapreduje, riešenie dlhoročných problémov sa odsúva a najväčšie problémy nás ešte len čakajú po spustení prevádzky závodu automobilky Jaguar Land Rover. To je však iná téma...


Oznámenie petície - materiál na zastupiteľstvo, autor: Michal Ivan

Oznámenie petície by Michal Šimonek on Scribd
Článok bol autorizovaný.

Zdroj: Nitralive.sk, mi