Dňa 23. júna zastupiteľstvo rokovalo aj o Návrhe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2016 o parkovaní na území mesta Nitry. Rieši aj zdravotne postihnuté osoby - tomu sa však v tomto článku venovať nechcem. Cieľom je poukázať na nezmyselné nariadenia, ktoré vychádzajú zo zastupiteľstva.

Viaceré médiá v Nitre informovali o zmenách v parkovaní, ktoré sa však v podstate nekonajú. Po novom platí zákaz parkovania nákladných áut na území mesta v iných ako povolených zónach. Kritický postoj ako je to už zvykom nezaujalo žiadne médium.

Určite mi dáte za pravdu, že jedným z problémov parkovania na sídliskách v Nitre sú aj dodávky a väčšie vozidlá, ktoré v obytných zónach nemajú čo hľadať. Veľa ľudí argumentuje tým, že veď to sú služobné a firemné autá a podobne. Sídlisko ako je Klokočina si nemôže dovoliť taký luxus. Sú ulice, kde je nedostatočný počet parkovacích miest aj pre osobné autá, nie pre dodávky.

O parkovaní sa ešte bude rokovať - písal som o tom v článku Mesto chce konečne regulovať parkovanie, pozrite si návrh. Tento návrh hovorí o regulácii parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová.

Samotné VZN (všeobecne záväzné nariadenie) o parkovaní na území mesta Nitry, ktoré schválili poslanci spomína vozidlá N1 a M1, zakazuje však len parkovanie nákladných vozidiel, autobusov, prívesných nemotorových vozidiel nákladných vozidiel a ostatných mechanizmov na iných ako vyhradených miestach.

Pokiaľ viem, doteraz parkovali nákladné vozidlá na Kmeťovej ulici a Hviezdoslavovej triede. V obytných zónach som nezaregistroval takéto vozidlá. Rovnako si neviem predstaviť parkovanie autobusov na sídliskách. Prečo sa nimi vôbec zastupiteľstvo zaoberalo a aký zmysel má toto VZN?

Ak už chceli poslanci riešiť parkovanie, v prvom rade treba vytlačiť mimo obytných zón dodávky. Vo VZN teda mali byť bližšie špecifikované vozidlá, alebo takéto opatrenie nemalo v návrhu čo hľadať. Parkovanie sa Mesto Nitra ešte len chystá riešiť, VZN mohlo počkať.

Problém mám aj s paragrafom číslo 2 odsek e):

§ 2
Všeobecné zásady a organizácia parkovania na verejnom priestranstve

(1) Parkovanie vozidla je na území mesta organizované
a) na parkovacích pruhoch pozdĺž komunikácií s pozdĺžnym státím vozidiel,
b) na parkovacích pásoch pozdĺž komunikácií s kolmým alebo šikmým státím,
c) na voľných priestranstvách (parkoviská, odstavné plochy), kde státie vozidiel môže byť pozdĺžne, šikmé a kolmé,
d) v pozemných a mimoúrovňových garážach,

e) čiastočne alebo úplne na chodníku, ak to povaha a šírka chodníka umožňuje alebo takéto parkovanie je povolené príslušnou dopravnou značkou - okrem dodávok je problém aj parkovanie a jazdenie po chodníkoch. Autá na chodníky nepatria. Čo vlastne rieši tento bod? Doteraz sa tak parkuje...

Zhrnutie:

Nové VZN nezakazuje parkovať dodávkam v obytných zónach a rovnako povoľuje vozidlám parkovať úplne na chodníku. Namiesto riešenia parkovania Mesto Nitra naďalej stagnuje a točí sa v jednom blúdnom kruhu.


Dodávky parkujú po celom meste, veľakrát blokujú 2 miesta, alebo križovatky

Parkovanie dodávka


Mesto Nitra povoľuje aj takéto parkovanie, na fotke Baničova ulica, Klokočina

Parkovanie dodávkaZdroj: Nitralive.sk