Na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre sa riešilo aj parkovanie, konkrétne "Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová". Tento návrh bol schválený. Našťastie stále nie je nič rozhodnuté. Na 30. júna je zvolané pracovné rokovanie, predmetom ktorého bude príprava návrhu koncepcie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová. Konečné slovo bude mať VZN - všeobecne záväzné nariadenie.

Zopakujme si, aké opatrenia navrhuje urobiť mesto pre zlepšenie parkovania na sídliskách:

1. Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch
2. Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením
3. Úprava podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov
4. Využitie voľných kapacít odstavných plôch (záchytných parkovísk) a parkovacích miest nákupných centier mimo času ich obchodnej prevádzky
5. Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov

Bod č.5 by som zrušil a doplnil by som:

5 resp. 6. Vytváranie nových parkovacích miest úpravou verejných priestorov
6 resp. 7. Osadenie stĺpikov zabraňujúcich parkovaniu na chodníkoch
7 resp. 8. Zlegalizovanie parkovania áut tak, aby sa neporušovala vyhláška - vyhradenie 3m pre každý jazdný pruh, parkovanie po celej šírke chodníka bez povoľujúceho dopravného značenia atď.

Vypichnúť by som chcel opatrenie č.5 - podľa môjho názoru vyvolá len hnev v radoch občanov a nebude znamenať žiadne zlepšenie.

Nižšie si môžete prečítať kompletné znenie podmienok rezidentského parkovania, v skratke však napíšem o čo ide: Mesto Nitra vydá kartičky občanom podľa adresy trvalého pobytu, každý si zaplatí 1 kartu - suma by mala byť symbolická. Ďaľšie karty si bude môcť občan zakúpiť a ich hodnota bude niekoľkonásobná. Pre návštevníkov budú vyčlenené bezplatné zóny, ich počet však bude len 5% z počtu parkovacích miest. Posledná možnosť bude vydanie prenosnej karty, ktorá bude rádovo drahšia.

Rezidentské parkovanie bude v réžii mesta

Vydávanie kariet bude v réžii mesta. Táto správa mňa osobne potešila nakoľko nesúhlasím s tým, aby sme sa skladali na zisk súkromným firmám. Čo mi však nie je jasné, je spôsob akým bude mesto dohliadať na dodržiavanie parkovacieho poriadku. O rampách sa v návrhu nič nepíše.

Otázky, ktoré by som rád smeroval na poslancov/Mestský úrad v Nitre:

1. Plánuje sa osadenie rámp?
2. Ako bude Mesto Nitra kontrolovať dodržiavanie parkovacieho poriadku? Mestská polícia nemá kapacity na takúto činnosť.
3. V prípade, že si niekto môže dovoliť kúpiť povedzme 5 kariet, bude to povolené? Na tom by stroskotal celý systém.
4. Nie je takáto regulácia proti občanom? Vnucovať karty a diktovať kde má parkovať návšteva?
5. Čo v prípade podnájomníkov? Majiteľ v byte nebýva a teda parkovacie miesto nezaberá, nárok by mal mať nájomník platiaci si nájomné.
6. V návrhu chýba regulácia parkovania na chodníkoch - momentálne je veľké množstvo nepoučiteľných ľudí, ktorí parkujú na chodníkoch aj v situácii, keď je o pár metrov ďalej voľné miesto. Myslím tým parkovanie celým vozidlom na chodníku a jazda po chodníku tam, kde to nepovoľuje značka. Mestská polícia nemá pravomoc zasiahnuť ak je splnená podmienka 1.5m voľného chodníka. Štátna polícia jazdu po chodníku nepokutuje. Ako príklad uvediem Baničovu ulicu, kde sa na chodníku parkuje a jazdí sa po nových debarierizovaných chodníkoch. Riešením je osadenie stĺpikov.
7. Návrh rovnako nehovorí nič o legalizovaní parkovania v obytných zónach, kde dochádza k blokovaniu jazdných pruhov. Podľa zákona je potrebné nechať 3m pre každý jazdný pruh. Toto Mestská polícia toleruje a teda nerieši. Napríklad Novomeského, Baničova, Škultétyho...

Rezidentské parkovanie je preto podľa môjho názoru neaplikovateľné na sídliská pre veľký počet áut a nemožnosť kontrolovať dodržiavanie poriadku.

Predpokladané podmienky rezidentského parkovania:

- vydanie rezidentskej karty (neprenosnej) pre prvé vozidlo rezidenta bude spoplatnené základným poplatkom, ktorý bude výlučne v „symbolickej výške“ (tzv. manipulačným poplatkom)
- pre každé ďalšie vozidlo sa určí poplatok vo výške násobku základného poplatku
- za vydanie abonentskej karty sa určí násobne vyšší poplatok ako bude základný poplatok za rezidentskú kartu
- pre návštevníkov v príslušnej zóne bude vyčlenené dopravným značením určité množstvo parkovacích miest bez použitia parkovacej karty. Počet parkovacích miest pre návštevníkov bude najviac 5% z počtu parkovacích miest zóny
- odstavné plochy budú v obytných súboroch navrhnuté tak, aby nenarušili koncept parkovania na základe rezidentských a abonentských parkovacích kariet, pritom ale aby vytvorili územný priestor bezplatného odstavenia vozidiel užívateľov bez platnej parkovacej karty
- prípadné vydanie rezidentskej karty (prenosnej) bude v cene niekoľkonásobne vyššej ako základné poplatky pri rezidentských parkovacích kartách (neprenosných)


A čo Staré mesto, ktoré v návrhu chýba?

Staré mesto návrh nerieši. Parkovanie v centre Nitry má iné parametre a problémy. Paradoxne tu vidím rezidentské parkovanie ako nutnosť nakoľko tu parkujú návštevníci Nitry, zamestnanci úradov, inštitúcií, obchodov, firiem a obyvatelia trpia. Spomeniem napríklad Štefánikovu ulicu, kde dlhodobo parkujú podnikatelia a mimonitrianske ŠPZky priamo na chodníkoch a rovnako po nich aj jazdia. Škody zaplatia občania. Problém je aj pri bytovkách pri oboch staniciach - opäť tu parkujú mimonitrianske ŠPZ a domáci občania nemajú potom kde zaparkovať. Na Mostnej ulici sa dlhodobo parkuje na chodníku. Na Coboriho a Cintorínskej ničia autá chodníky. Takých ulíc je v Starom meste dosť, Mesto Nitra a polícia nereagujú.

Potrebuje vôbec Nitra nejakú samosprávu keď zjavne mesto len prežíva, riešenie problémov sa odkladá a mesto ide na akúsi zotrvačnosť - je udržiavané v letargii.


Návrh opatrení na reguláciu parkovania v NitreZdroj: Nitralive.sk