Ešte v máji sme odovzdali petíciu na Mestskom úrade v Nitre. V nej od radnice žiadame, aby v koordinácii so Slovenskou správou ciest vybudovali podjazd pod Univerzitný most. Ten by mal prejsť rekonštrukciou, ktorá sa odkladá už niekoľko rokov.

Verejné obstarávanie na modernizáciu a rekonštrukciu mostov ciest I. triedy - III. etapa kam spadá aj rekonštrukcia Univerzitného mosta v Nitre bola zrušená v januári 2016. Vyhlásená bola vo februári 2015. Lehota na predkladanie ponúk bola posúvaná osemkrát. Pôvodný termín bol 3. apríl 2015, posledný 15. januára 2016.

Verejný obstarávateľ bude aktualizovať rozsah predmetu zákazky a upresňovať špecifikáciu a následne vyhlási nové verejné obstarávanie v súlade so zákonom.

Realizácia podjazdu je na pleciach mesta nakoľko Slovenská správa ciest nesúhlasila s jeho zriadením, pretože podľa nich podchod/podjazd nie je súčasťou mosta. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli spísať petíciu, aby Mesto Nitra zareagovalo a k podjazdu vydalo stanovisko. Bola by škoda nevyužiť rekonštrukciu mosta.

Počkajme si teda na odpoveď z MsÚ Nitra - stanovisko zverejníme.

Celé znenie petície nájdete v tomto článkuZdroj: Nitralive.sk