"Návrh systémových opatrení pre zavedenie regulácie parkovania v obytných súboroch Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová" - tak znie dokument, ktorý bude preložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 23. júna 2016.

Návrh má 5 opatrení, podľa môjho názoru však chýba opatrenie, ktoré by zamedzovalo parkovaniu na chodníkoch. Takéto parkovanie je bežné napríklad na Klokočine, autá poškodzujú chodníky a ohrozujú chodcov.

1. Vylúčenie parkovania nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch
2. Vyznačenie parkovacích miest vodorovným dopravným značením
3. Úprava podmienok vyhradzovania parkovacích miest pre osobitné kategórie žiadateľov
4. Využitie voľných kapacít odstavných plôch (záchytných parkovísk) a parkovacích miest nákupných centier mimo času ich obchodnej prevádzky
5. Regulácia parkovania vozidiel v obytných súboroch zavedením rezidentského parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov

Návrh opatrení na reguláciu parkovania v Nitre


Zdroj: Nitralive.sk, Návrh - www.nitra.sk