V Nitre sa v poslednej dobe veľa diskutuje o prístupe občanov k verejným informáciám mesta. Dôvodom je viacero faktov, ktoré v demokratickej spoločnosti nemajú čo hľadať.

Prvým z nich sú rokovania VMČ (Výbory mestských častí), ktoré sú neverejné od jari 2015 na základe návrhu mestských poslancov za SMER a KDH v Nitre. Schválený bol na zasadnutí zastupiteľstva dňa 30. apríla 2015. Okresná prokuratúra v Nitre nebude skúmať zákonnosť rokovacieho poriadku, je teda na poslancoch, aby svojim voličom ukázali, že nemajú čo skrývať. Občan má právo zúčastniť sa na rokovaniach, ktoré sú prevádzkované z verejných financií. Viac k tejto téme v tomto článku.

Druhým faktom je absencia audio/video záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre. Občania tak nemajú možnosť vedieť, čo sa na zastupiteľstvách deje. Konajú sa vždy cez pracovný týžden od 8:00 hod. do poobedných hodín.

Zmenu k lepšiemu prinieslo posledné decembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom poslanci odsúhlasili "Návrh Rokovacieho poriadku MZ v Nitre". Na jeho základe sa bude od najbližšieho zastupiteľstva zhotovovať zvukový záznam, ktorý bude zverejnený do 10. dní a to na webovej stránke mesta Nitry www.nitra.sk. Záznam bude rozdelených do zvukový stôp podľa jednotlivých bodov rokovania. Pre občana tak bude jednoduchšie vypočuť si konkrétnu zvukovú stopu, ktorá ho zaujíma nakoľko zasadnutia trvá niekoľko hodín a bolo by pracné vyhľadávať v jednej zvukovej stope.

Vhodné by však bolo presadiť aj zhotovovanie video záznamu a priameho prenosu, je to bežné aj v menších mestách a obciach Slovenska.

Záznam zo zastupiteľstva konaného dňa 26.11.2015, autor Pavol Obertáš

* Video je rozdelené na viacero časti z dôvodu dĺžky trvania, pre ďaľšie časti sa prepnite na Youtube.

Video od Martina Daňa
Rokovancí poriadok MZ v Nitre

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nitre podľa predloženého návrhu, vrátane nasledovnej schválenej zmeny: - v Čl. 56, ods. 3, druhá odrážka sa mení nasledovne: „- zvukového záznamu rozdeleného na samostatné zvukové stopy podľa jednotlivých bodov rokovania do 10 dní na oficiálnom webovom sídle mesta Nitra.“

Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v NitreZdroj: Nitralive.sk