V Nitre má vyrásť Kreatívne centrum Nitra. Nachádzať by sa malo na Martinskom vrchu - bývalé kasárne. Do roku 2021 by tak mohlo vzniknúť 135 nových pracovných miest, zrekonštruovať jedna a viac budov. Takéto centrá vyrastú po celom Slovensku.

Viac informácií nájdete na webovej stránke kcnitra.sk

Pokiaľ pracujete alebo máte v pláne pracovať v nasledovných odvetviach: VIZUÁLNE UMENIE, HUDBA A SCÉNICKÉ UMENIE, DIZAJN, REKLAMA A MARKETING, vyplňte prosím dotazník


Základné informácie, zameranie centra

KC Nitra by malo byť zamerané na odvetvia: Vizuálne umenie, hudba a scénické umenie, dizajn, reklama a marketing. Kreatívne centrum je hlavne o vzdelávaní a prinášaní nových príležitostí pre rozvoj v daných oblastiach.

Predpokladá sa teda, že súčasťou KC budú inkubátory, coworkingy, otvorené priestory, lektori a kouč-i pripravení pomôcť klientom KC, všetko za účelom, aby sa klienti dokázali lepšie presadiť na trhu práce.

Financovanie

Rozpočet na KC a podporné programy sa pohybuje v rádoch niekoľkých miliónov eur. Peniaze prídu z EÚ, spolufinancovanie je vo výške 5%. Posudzovať projekty ohľadom KC bude Ministerstvo kultúry.

Lokalita

Okrem spomínaných kasární by sa mal využívať aj objekt bývalého kina Palace v Nitre.

Najbližšia aktivita

1. Pracovné stretnutie venované príprave koncepcie Kreatívneho centra Nitra, sa uskutoční štvrtok 19.11.2015 o 13.00 h v Kongresovej sieni MsÚ v Nitre, č. dv . 634, 1.posch., Štefánikova trieda 60, Nitra.

2. II. regionálny workshop k návrhu riadiacej dokumentácie

Workshop predstavuje príležitosť pokračovať v diskusii o modeli fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu vo Vašom regióne. Cieľ workshopu: Predstaviť upravenú verziu modelu implementácie centralizovanej aj decentralizovanej podpory a aktuálnu verziu riadiacej dokumentácie. Termín a čas stretnutia: 23. november 2015 (pondelok) v čase od 8:30 do 12:00 hod. Miesto stretnutia: Kongresová sála, Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, Nitra

Svoju účasť, prosím, potvrďte na: http://doodle.com/poll/qemq2dzwhtefsib2

Zdroj: Nitralive.sk, mh