V roku 2013 dala Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR) nainštalovať do fasády Mestského domu reklamné zariadenia. V budove, ktorá je kultúrnou pamiatkou sídli NISYS a osadením reklamy vznikli značné škody na fasáde budovy.

Reklamných zariadení malo byť pôvodne viac

S pôvodným zámerom nainštalovať na budovu až 5 reklamných zariadení nesúhlasil Pamiatkový úrad v Nitre. Boli zamietnuté 2 reklamné plachty v hornej časti budovy, osadené sú tak celkovo 3 plachty v dolnej časti.

NOCR zaplatila aj za dohľad nad osadením reklamy

Reklama stála 4296 € a NOCR na ňu získalo dotáciu zo štátu. Zaujímavá je aj suma 300 €, ktorú NOCR vyplatila Ing. arch. Zuzana Gajovej za dohľad nad osadením reklamy.

Fasádu po podnete Nitralive opravia

V roku 2014 sme sa písomne obrátili na Pamiatkový úrad v Nitre s podnetom poukazujúcim na poškodenie tejto kultúrnej pamiatky z 19. storočia. Reklamné plachty sú osadené necitlivo hlboko do fasády a pôsobia rušivým dojmom. Podľa stanoviska, ktoré sme obratom obdržali malo prísť k oprave poškodenej fasády. Prešlo však niekoľko mesiacov a problém zostal neriešený.

Vo februári 2015 sme sa znovu obrátili na Pamiatkový úrad v Nitre a pripomenuli sme im náš podnet. Problém spočíval v nečinnosti úradníka z Mestského úradu v Nitre. Podľa riaditeľky pamiatkárov bude reklama do konca mesiaca marec demontovaná a fasáda následne opravená.


Poškodená fasáda na pamiatke - budove Mestského domu v Nitre

Poškodená fasáda - Mestský dom Nitra

Poškodená fasáda - Mestský dom Nitra


Pohľad na Mestský dom - sídlo Nitrianského informačného systému

Poškodená fasáda - Mestský dom Nitra


Mestský / Meštiansky dom

Mestský dom alebo Meštiansky dom sa nachádza na spojnici Svätoplukovho námestia a pešej zóny v Nitre na Štefánikovej ulici. Neorenesančná stavba pochádza z roku 1880, východné krídlo z roku 1911. Autorom projektu je nitriansky staviteľ Ján Lyka. V roku 1882 tu bol ubytovaný so svojím sprievodom rakúsko-uhorský arciknieža Jozef. Dnešnú podobu nadobudla budova v 20.storočí, je jednou z posledných renesančných stavieb Dolného mesta. Po oslobodení v r. 1945 tu sídlil prvý Mestský národný výbor, nachádzala sa tu mimo iného i sobášna sieň. Dnes v budove sídli NISYS - Nitriansky informačný systém a Ponitrianske múzeum.

Poškodená fasáda - Mestský dom Nitra


Fotogaléria
Zdroj: Nitralive.sk, NISYS.sk