Mesto Nitra na svojej stránke v článku vyslovilo spokojnosť s organizovaním tradičných podujatí v Nitre. Stanovisko je založené na prieskume, ktorý si Mesto Nitra dalo urobiť v rokoch 2011 až 2014. V článku sa uvádza nasledovné: "Občania v tomto prieskume kladne hodnotili, že kultúrno-spoločenský život v Nitre sa rozprúdil a mesto pre svojich obyvateľov pripravuje aktivity, ktoré si do značnej miery obľúbili a tiež ich aj v hojnej miere navštevujú. Kultúrno-spoločenský život je prínosom, prispieva ku skvalitneniu životného štýlu aj s ohľadom na atraktívne trávenie voľného času."

Kde a ako tento prieskum prebiehal nevieme, zaujíma nás však Váš názor na podujatia v Nitre. Organizuje ich mesto dostatočne? Ako ste spokojní s ich kvalitou? Vyjadrite názor v ankete a v diskusii pod článkom. Ďakujeme.


web surveysZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra