Fórum mladých mesto presťahuje. Nájomná zmluva bola vypovedaná k 1. decembru 2014 a výpovedná lehota končí k 28. februáru 2015. Fórum sídli v priestoroch Mediahaus. Pôvodne boli v budove tlačiarenské stroje niekdajšieho štátneho podniku Nitrianske tlačiarne, ktoré boli po revolúcii sprivatizované. Fórum mladých bude postupne presťahované v druhej polovici februára do rôznych mestských kultúrnych zariadení.

Fórum presťahujú do viacerých inštitúcií

Ako nás informovali na Mestskom úrade v Nitre, dôvodmi presunu jednotlivých aktivít Fóra mladých do mestských kultúrnych zariadení je príležitosť osloviť širší okruh mladých ľudí aj v jednotlivých mestských častiach, možnosť rozšíriť kultúrnu a voľnočasovú ponuku kultúrnych domov v majetku mesta a fakt, že Mesto Nitra ušetrí na nájomnom cca 60-tisíc € (pozn.redakcie: približne 80 tisíc €) ročne.

V budúcnosti Fórum mladých v Palace

Fórum mladých bude sídliť v budove kina Palace a to po jeho rekonštrukcii. Dovtedy bude umiestnené v jednotlivých kultúrnych zariadeniach Mesta Nitry t.j. KD Dolné Krškany, KD Dražovce, KSC Janíkovce, KD Mlynárce, KD Párovské Háje, Synagóga a centrum mesta.

Mediahaus stálo mesto desiatky tisíc eur ročne

Fórum slávnostne otvoril primátor Dvonč 26. apríla 2010. Denník SME vtedy priniesol nasledujúcu informáciu: "Pôvodne sa Fórum mladých plánovalo postaviť na Chrenovej medzi univerzitami, ale k tomu bolo treba prostriedky a tí, ktorí im s výstavbou chceli pomôcť, ju spájali s komerciou, čo bolo nevyhovujúce." Umiestnenie do Mediahaus, ktorý vlastný súkromná osoba už ale problém a komercia zrazu nebol. Nájomné sa počas rokov menilo. Začiatkom roka 2011 činilo 6 533 € za mesiac, koncom roka už 6 595,48 €. Za mesiac máj 2012 zaplatilo mesto 6 782,50 €. Za rok 2013 mesto doplácalo 2 384,12 € za energie. Ročne tak stál prenájom budovy približne 80 tisíc €.


Mediahaus Nitra


Zmluva na stránke mesta chýba

K zmluve sme sa na stránke mesta nedopátrali - príloha chýba. Rovnako chýba aj množstvo faktúr za posledné roky.

Výhodný biznis

V budove Mediahaus sídli aj Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre. Na webstránke knižnice je posledná faktúra za nájomné za apríl 2013 v hodnote 5 192,26€. Majitelia spoločnosti tak majú už roky o zárobky postarané. Knižnica a Fórum mladých stála doteraz daňových poplatníkov viac ako pol milióna eur.Zdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra, Faktúry - www.nitra.sk