Občania Predmostia nesúhlasia s presunutím garáží a výstavbou novej cesty

Mesto Nitra dalo tento rok odstrániť staré plechové garáže na ulici Za Ferenitkou na Predmostí. Garáže boli postavené na čierno - zostali už len posledné štyri. Obyvatelia Mostnej ulice 1 až 9 nesúhlasia so zámerom mesta zameniť s biskupstvom pozemky, kde sú čierne stavby - nelegálne postavené garáže. Problém je v tom, že biskupstvo chce umožniť majiteľom týchto čiernych stavieb postaviť si ich na zamieňanom pozemku za trafostanicou. Presunutím garáží by obyvateľia Mostnej prišli o niekoľko parkovacích miest. Plechové garáže sa zlikvidovali jednak z dôvodu estetického (plechové búdy, potkany, bezdomovci) a z dôvodu plánovaného rozšírenia ulice Za Ferenitkou a výstavby pozdĺžneho parkovania.

Obyvatelia spomínanej ulice zaslali list na mestský úrad v Nitre, dodnes však žiadnu odpoveď nedostali.

V roku 2005 bola spracovaná projektová dokumentácia revitalizácie predmostia. Podľa nej sa vo vnútrobloku nepočíta so žiadnymi garážami. Plánuje sa však výstavba prepojovacej ulice medzi Wilsonovým nábrežím a ulicou B. Nemcovej. Obyvatelia ulíc Za Ferenitkou, Wilsonovo nábrežie, Mostná požiadali o zmenu územného plánu. S výstavbou cesty nesúhlasí ani vlastník areálu bývalej Ferenitky.

Katastrálna mapa:

Za Ferenistkou katastrálna mapa

Fotogaléria

MapaZdroj: Nitralive.sk, užívateľ Palino