Samotná história Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., siaha do 60. rokov 20. storočia. Predchodcom ZsVS, a. s., bol štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Išlo o jeden z piatich štátnych podnikov, prostredníctvom ktorých štát do roku 1989 zabezpečoval pre obyvateľov zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Od roku 1989 začal proces reštrukturalizácie vodného hospodárstva na Slovensku. V roku 2003 bola Západoslovenská vodárenská spoločnosť zapísaná do OR SR s právnou formou akciovej spoločnosti.

Najstaršími a najvýznamnejšími vodárenskými stavbami na území mesta Nitra sú vodojemy postavené pre mestskú vodáreň v roku 1929 na Borine, v rokoch 1929 až 1930 bol z mestských studní vybudovaný vodovod mesta Nitra.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť zásobuje pitnou vodou 785 265 obyvateľov v 11 okresoch západného Slovenska: Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a v časti okresu Komárno a spravujeme takmer 10 120 km vodárenskej infraštruktúry.

Spoločnosť tiež spravuje a prevádzkuje 128 vodárenských zdrojov, z toho 79 studní a 49 prameňov.

ℹ️ Zásobovanie mesta Nitra pitnou vodou – zdroje, prehľad podľa mestských častí