Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre a staronový primátor zložia svoj poslanecký sľub v utorok 15. novembra 2022 a to vo veľkej zasadačke od 9:00 hod.

Zastupiteľstvo bude následne pokračovať svojou pracovnou časťou. Voliť sa budú členovia komisií MsZ, Mestskej rady, výborov mestských častí aj sobášiaci.

Program

1. Slávnostné otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre
2. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Nitry mestskou volebnou komisiou, odovzdávanie osvedčení o zvolení primátorovi a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Nitra a prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre
5. Vystúpenie novozvoleného primátora, vystúpenie hostí a doterajších poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre
6. Prestávka
7. Schválenie programu Ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Určenie overovateľov zápisnice
9. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
10. Voľba poslanca povereného viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánku aj jednotlivé materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu nájdete na tomto odkaze

Poslanci MsZ Nitra 2022

Viceprimátori

Miroslav Špoták
Peter Mezei


DOLNÉ A HORNÉ KRŠKANY

Miroslav Gut

STARÉ MESTO

Peter Mezei
Erik Král
Roman Ágh
Ján Greššo
Denisa Branikovičová
Ján Vančo

ČERMÁŇ

Róbert Rathouský
Regina Víteková

KLOKOČINA

Pavol Obertáš
Petra Ajdariová
Miloš Dovičovič
František Hollý
Marta Rácová
Igor Mesároš
Martina Dubaiová

DIELY, PÁROVSKÉ HÁJE, KYNEK, MLYNÁRCE

Ladislav Turba
Ľubomír Moravčík
Jarmila Králová
Katarína Welnitzová

ZOBOR, DRAŽOVCE

Miloslav Hatala
Martina Mojtová
Adriana Filipová
Edita Vnučková

CHRENOVÁ, JANÍKOVCE

Peter Košťál
Štefan Štefek
Igor Kršiak
Peter Oremus
Miloslav Špoták
Andrej Sitkey
Martin Horváth


Mestská rada

1. p. Denisa Branikovičová (Tím Kraj Nitra)
2. p. Igor Kršiak (Fungujúca Nitra)
3. p. Miloš Dovičovič (Fungujúca Nitra)
4. p. Štefan Štefek (Tím pre Nitru)
5. p. Miroslav Gut (Tím pre Nitru)
6. p. Pavol Obertáš (Spolu pre Nitru)
7. p. Ján Vančo (PRO NITRIA)


KOMISIE

KOMISIA PRE FINANCOVANIE, SPRÁVU MAJETKU A PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ (15 členov – 9 poslancov, 6 odborníkov)

Ján Greššo (predseda), Roman Ágh, Regina Viteková, Martin Horváth, Edita Vnučková, Miroslav Gut, Pavol Obertáš, Peter Oremus, Igor Kršiak


KOMISIA PRE MOBILITU (9 členov – 5 poslancov, 4 odborníci)

Andrej Sitkey (predseda), Miroslav Gut, Peter Mezei, Peter Košťál, Štefan Štefek


KOMISIA PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU, VEREJNÝ PRIESTOR A INVESTIČNÚ ČINNOSŤ (9 členov – 5 poslancov, 4 odborníci)

Štefan Štefek (predseda), Erik Král, Miloš Dovičovič, Edita Vnučková, Andrei Sitkey


KOMISIA PRE SOCIÁLNE VECI A BYTOVÉ OTÁZKY (9 členov – 5 poslancov, 4 odborníci)

Petra Ajdariová (predseda), Martina Dubaiová, Martina Mojtová, František Hollý, Adriana Filipová


KOMISIA PRE KULTÚRU, KREATÍVNY PRIEMYSEL A CESTOVNÝ RUCH (11 členov – 6 poslancov, 5 odborníkov)

Erik Král (predseda), Denisa Branikovičová, Katarína Welnitzová, Ján Vančo, Pavol Obertáš, Marta Rácová

KOMISIA PRE MLÁDEŽ, ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE (11 členov – 6 poslancov, 5 odborníkov)

Marta Rácová (predseda), Petra Ajdariová, Miloslav Špoták, Ladislav Turba, Miloslav Hatala, Katarína Welnitzová


KOMISIA PRE ŠPORT (9 členov – 5 poslancov, 4 odborníci)

Ladislav Turba (predseda), Igor Mesároš, Róbert Rathouský, Peter Košťál, Ľubomír Moravčík


KOMISIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÝ PORIADOK A KOMUNÁLNE ČINNOSTI (9 členov – 5 poslancov, 4 odborníci)

Jarmila Králová (predseda), Martina Dubajová, Ján Greššo, František Hollý, Róbert Rathouský


KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV (4 členovia z radov poslancov)

Igor Mesároš, Ľubomír Moravčík, Ján Vančo, Martina Dubaiová


KOMISIA PRE PREŠETRENIE ZASTUPITEĽSTVA, PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉHO KONTROLÓRA (5 členov z radov poslancov)

Adriana Filipová (predseda), Regina Víteková, Miloš Dovičovič, Ladislav Turba, Miloslav Hatala