Takmer desaťročie trvajúci súdny spor medzi mestom Nitra a vlastníkom bývalého Domu opatrovateľskej služby na Hollého ulici v Nitre sa končí. Obe strany podpísali dohodu o urovnaní.

„Som veľmi rád, že sme túto kapitolu uzavreli a na tejto frekventovanej ulici v centre mesta časom vznikne kultivovaný a zmysluplný priestor slúžiaci či už obyvateľom alebo návštevníkom Nitry,“ hovorí primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Dohodu o urovnaní podpísali obe strany vo štvrtok na Mestskom úrade v Nitre. Súdny spor sa tak skončí zmierom a žaloby budú stiahnuté.


Mesto oficiálne vlastníkom bytového domu Senior

Sága s opatrovateľským domom na Hollého začala ešte v roku 2009. Stavebná firma sa zaviazala na Krčméryho ulici postaviť domov pre seniorov, ktorý mala neskôr vymeniť s mestom Nitra za budovu na Hollého ulici. Bytový dom Senior bol postavený a odovzdaný do užívania v roku 2011. K zámene stavieb však nedošlo. Firma od zmluvy odstúpila a odvtedy sa vliekla séria viacerých súdnych sporov.

Ich koniec znamená, že mesto Nitra oficiálne nadobudne do majetku bytový dom Senior na Krčméryho a stavebná firma bude mať na liste vlastníctva zapísanú budovu na Hollého.

Na aké účely bude bývalý Dom opatrovateľskej služby slúžiť je zatiaľ otázne. „V hre je viacero možností. Verejnosť budeme informovať, keď si ujasníme, ako chceme objekt v budúcnosti využívať,“ povedal konateľ spoločnosti LL Real Ľuboš Laboš.

Koľko bude teda budova na Hollého ulici chátrať, nie je známe.

Mesto urovnalo spor s vlastníkom bývalého Domu opatrovateľskej služby na Hollého uliciZdroj: Mesto Nitra, Nitralive.sk