Po komunálnych voľbách v roku 2018 vznikla v meste Nitra koalícia troch politických klubov, ktoré tvorili poslanci Tímu Hattas, poslanci Demokratickej koalície pravicových strán (DKPS) a poslanci za Tím PRE NITRU (odídení poslanci z Tímu Žiť pre Nitru). Povolebná koalícia zložená z nezávislých poslancov a členov pravicových strán mala mať v 31-člennom mestskom zastupiteľstve 20 poslancov. Členovia povolebnej koalície mali podpísať Memorandum o spolupráci a zaviazať sa dodržiavať Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy v Nitre. Základom tejto spolupráce mal byť spoločný Program zmeny vychádzajúci zo všetkých troch volebných programov. Napriek deklarácii zúčastnených strán ani po troch rokoch nebolo memorandum pravdepodobne podpísané, rovnako doteraz nebol zverejnený spoločný program koalície. V súčasnosti je koalícia v podstate rozpadnutá a v zastupiteľstve ma tesnú väčšinu 16 hlasov. Podľa vyjadrenia viacerých poslancov, zo spoločného Programu zmeny zostal zdrap papiera a sľubov a prioritne sa pretláča program Tímu Hattas.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa hlasovalo o zapojení deväť miliónového úveru. Viacero poslancov sa vyjadrilo proti realizácii niektorých investičných akcií, ktoré nie sú pripravené a je predpoklad, že sa ich nepodarí do konca volebného obdobia realizovať alebo ich opodstatnenosť je otázna (potôčik na námestí za 95.000 Eur). Pri prvom hlasovaní k tomu bodu, „koalícia“ zistila, že nemá dostatok hlasov. Primátor následne prerušil hlasovanie a koalícia začala „žhaviť“ telefóny, aby zmobilizovala poslancov, ktorí boli pripojení na diaľku a zaistila si väčšinu. Na protest proti tomu bezprecedentnému postupu sa 15 poslancov rozhodlo neprezentovať a odísť zo sály. Nakoniec bol materiál tesnou väčšinou 16 hlasov pretlačený aj vďaka hlasu pani poslankyne, ktorá okrem iného hlasovala za nákup vozidla pre občianske združenie, ktorého je riaditeľkou, inak signatárkou Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy.

Ako to vyzerá pri tesnej väčšine a ak poslanci hlasujú cez internet, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu, ktoré zachytáva hlasovanie o pokračovaní v zastupiteľstva podľa hesla „do tretice všetko dobré“.

Zo sály na protest proti postupu primátora odišli nasledovní poslanci: Ján Greššo, Miloš Dovičovič, Janka Buršáková, Adriana Filipová, Peter Košťál, Jozef Slíž, Marta Rácova, Pavol Obertáš, Miroslav Gut, Pavel Varga, Ladislav Turba, Frantisek Hollý, Štefan Štefek, Peter Oremus a Petra Ajdariová.


VideoAutor článku si prial zostať v anonymite