Mesto Nitra sa pripravuje na príchod ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Pomoc prisľúbili univerzity, cirkev aj neziskové organizácie.

Dnešné rokovanie zvolané primátorom mesta Nitra Marekom Hattasom bolo prvé koordinačné stretnutie za účasti univerzít, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitrianskeho biskupstva, Slovenského Červeného kríža a organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú práci s cudzincami.

“Dohodli sme sa, že každý identifikuje vlastné kapacitné možnosti. Časť ubytovacích jednotiek by mohla vzniknúť na univerzitných internátoch, neziskové organizácie oslovia svoje databázy dobrovoľníkov, určité možnosti má aj mesto. Myslíme na to, že prichádzať k nám budú najmä zraniteľné skupiny obyvateľstva, teda seniori, deti a ženy. Pripravení musíme byť preto nielen kapacitne, ale aj schopnosťou ponúknuť im zdravotnú starostlivosť, školské pomôcky pre deti, prípadne možnosť uplatniť sa na trhu práce, jednoducho – urýchlený vstup do nového bezpečného života,” hovorí primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Podľa slov primátora Hattasa je Nitra posilnená skúsenosťou z koronakrízy, projektu záchrany asýrskych kresťanov, aj zo systematickej pomoci cudzincom v centre COMIN.  Preto je mesto pripravené na rôzne scenáre. Zástupcovia neziskových organizácií apelovali na primátora, aby ako poslanec Národnej rady tlmočil v pléne ich skúsenosti s legislatívnymi prekážkami, ktoré komplikujú zaradenie cudzincov do života v našej spoločnosti. “Na dnešnom stretnutí zaznelo viacero informácií, ktoré predostriem v parlamente. Pôjde najmä o uľahčenie uplatnenia cudzincov na našom trhu práce, zabezpečenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti a možnosti vstupu detí do vzdelávacieho systému,” dopĺňa primátor Hattas.