V stredu 23.1.2019 od 16:30 hod. sa v obradnej sieni Mestského úradu v Nitre uskutoční workshop Transparency International (TI). Predstavitelia TI budú hovoriť o tom, ako by mala fungovať otvorená samospráva, predstavia príklady dobrej praxe z iných miest a poukážu na rezervy, ktoré má v transparentnosti mesto Nitra. Súčasťou workshopu bude aj prezentácia rebríčka otvorenosti samospráv na Slovensku.

Mesto Nitra ako organizátor podujatia pozýva na workshop obyvateľov mesta, mestských poslancov a aj starostov okolitých obcí. "Poslancov a starostov obcí chceme inšpirovať a podporiť v ich snahe o otvorenosť samospráv. Existujú napríklad funkčné modely pri obsadzovaní pozícií konateľov do predstavenstiev mestských obchodných spoločností. Sú to vzory dobrej praxe, ktoré sa používajú v iných mestách a sú celospoločensky považované za transparentné," hovorí viceprimátorka Michaela Hefková.

Nové vedenie mesta si je vedomé toho, že o procesoch na mestskom úrade a o vzájomnom vzťahu s občanmi radnica doposiaľ komunikovala slabo. Prizvaním medzinárodnej neziskovej organizácie Transparency International magistrát naznačuje, že chce komunikovať lepšie. "Správne nastavená komunikácia prispieva k celkovej kvalite života v meste. Platí to vo vzťahoch medzi jednotlivcami, rovnako ako vo vzťahu medzi radnicou a občanom," uzatvára Henrich Varga.

Transparency International je medzinárodná mimovládna organizácia založená v Berlíne v roku 1993. Jej poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií. Slovenská pobočka vznikla v roku 1998. V roku 2002 sa osamostatnila ako občianske združenie – Transparency International Slovensko. Momentálne má Transparency viac ako sto pobočiek a centrálu v Berlíne v Nemecku.