Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní odklepla finančné prostriedky pre Nitru vo výške troch miliónov eur.

Dotácia pôjde z iných zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa, ktoré sú účelovo určené na opravu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Mesto Nitra dostane konkrétne 400-tisíc eur na modernizáciu Zimného štadióna v Nitre a vedľajšej hokejovej haly - uvedené priestory budú miestom konania Majstrovstiev sveta juniorov v hokejbale 2018. Ďalej dostane 700-tisíc eur na vybudovanie Športovej haly na Hlbokej ulici (s prácami sa už začalo) a 200-tisíc eur na rekonštrukciu športových povrchov a objektov tenisových kurtov v časti mesta Chrenová

Nitrianska investičná, s.r.o. - spoločnosť v zakladateľskej pôsobnosti mesta Nitry dostane 1,5-milióna eur na dofinancovanie modernizácie futbalového štadióna FC Nitra a 200-tisíc eur na dofinancovanie modernizácie futbalového štadióna Čermánskeho futbalového klubu.Zdroj: Nitralive.sk, materiál na rokovanie vlády SR