Na Pyramídu či Zobor sa dostaneme len po vyznačenej trase ináč hrozí pokuta

Pekné a slnečné dni lákajú množstvo ľudí do prírody. Inak tomu nie je ani v Nitre. Preplnené parkovisko pri Liečebnom ústave na Zobore a plný les ľudí - tak to vyzerá cez víkendy a sviatky. Ľudia však nesledujú informačné tabule a pohybujú sa po miestach, kde je to zakázané. Obľúbenou trasou na Pyramídu/Zobor je chodník vedúci od Svoradovho prameňa, kde je rozcestník. Od informačnej tabule vľavo sa dostaneme k Svoradovej jaskyni, ponad ňu vedie chodník, ktorý ľudia využívajú už roky. Sem je však vstup zakázaný! Treba sa vrátiť k informačnej tabuli a ísť po modrej značke, ktorá vedie na Tri duby. Ináč hrozí pokuta 60 euro.

Oznam na informačnej tabuli nám hovorí:

Národná prírodná rezervácia (NPR) Zoborská lesostep je chránená najprísnejším piatym stupňom ochrany. Cez lesostepnú časť neprechádza turistický značkovaný chodník, voľný pohyb po NPR je zakázaný! Ak sa vyberiete k Svoradovej jaskyni a chcete pokračovať na Pyramídu či Zobor, v záujme ochrany prírody sa vráťte späť po modrej turistickej značke k smerovníku Svoradov prameň a pokračujte po modrej značke smerom na Tri duby. Neporušujete tým zákon ani prírodu.

Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep bola vyhlásená v roku 1952 na výmere 26 ha. Je reprezentatívnou ukážkou lúčnej krajiny pripomínajúcou stepi, resp. lesostepi, ktoré lemujú teplomilné dubové lesy a dubohrabiny. História vzniku tejto krajiny súvisí s osídlením v dávnych dobách a s klčovaním lesa kvôli pastve. Zachovali sa tu mnohé vzácne teplomilné (xerotermné) rastliny a živočíchy. Vyskytuje sa tu 14 druhov chránených rastlín. Z chránených rastlín sú to: kosatec nízky, poniklec veľkokvetý, hlaváčik jarný a peniažtek slovenský, ktorý sa vyskytuje iba v Zoborských vrchoch, v Slovenskom krase a v priľahlých lokalitách Maďarska.

Peniažtek slovenský

Peniažtek slovenský


Na tento chodník nad Svoradovou jaskyňou je vstup zakázaný, na foto strážcovia prírody upozorňujúci na porušovanie zákona

Zoborská lesostep


O zákaze vstupu informuje aj táto tabuľka

Zoborská lesostep


Chodník označený modrou značkou je povolený

Zoborská lesostep


Zoborská lesostep - Pyramída, 6.1.2014


Mapa
Zdroj: Nitralive.sk, Zoborská lesostep - wikipedia.org, botany.cz