Pútavé videá predstavujúce gajdy či slávnostný ženský ľudový odev, fotokútik Obleč sa do kroja, audiovizuálne ukážky, ukážky hier naživo, vzdelávacie semináre či tvorivé dielne.... to je iba malý zlomok predstavujúci výstavu Gajdošská izba v novom šate.

Výstava Gajdošská izba je po svojich putovných výstavách opäť prístupná verejnosti. Podujatia ako Nitra, milá Nitra, Nededské dni, Hodové slávností vo Veľkom Kýri, Matičné slávnosti v Čakajovciach, všade tam už počas leta a na začiatku jesene mohli návštevníci vidieť časť expozície aktuálnej výstavy. Od septembra ju Dom Matice slovenskej v Nitre na dlhší čas opäť sprístupňuje verejnosti vo svojich priestoroch.

Otvorenie výstavy sa konalo počas Medzinárodného gajdošského festivalu Zagajduj gajdoško dňa 7. augusta 2021. Zapožičaná expozícia z Veľkého Zálužia ponúka svoju novú rozšírenú výstavnú plochu, ktorá spracováva tému gajdošskej tradície Nitry a okolia ako jedného z významných centier gajdošskej kultúry na západnom Slovensku. Výstava taktiež predstavuje zbierkový fond spojený so známym gajdošom Jozefom Antalíkom a jeho pokračovateľov vo Veľkom Záluží. Krojová časť expozície približuje pracovný a svadobný ľudový odev a ľudové odevy z obcí Hájske, Výčapy – Opatovce, Obyce, Lehota a Veľké Zálužie. Ide o originálne pôvodné zachované zbierky. Špecifikom výstavy je aj porovnanie zdanlivo podobných krojov obcí Lehota, Jarok a Veľké Zálužie. Návštevníkov zaujmú aj nové digitálne spracovania zbierkového fondu či zaujímavý fotokútik Obleč sa do kroja.

Výstavou organizátori spoločne prezentujú projekt postavený na výskume, ktorý sa už realizoval v minulosti a na dlhoročnom zbere zbierkových predmetov gajdošmi a Miestnym odborom Matice slovenskej vo Veľkom Záluží. V rámci nej vytvoria ucelený cyklus vzdelávania ako pre školy, tak aj pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Ambíciou projektu je vzdelávať v čo najširšom rozsahu v oblasti ľudovej kultúry, čím chce eliminovať súčasné negatívne trendy v oblasti folklóru - nezáujem o dobové špecifiká, nedostatočný výskum pri zhotovení krojových replík a ich súčastí, s tým súvisiaci vznik rôznych krojových pseudoreplík, nedostatočné všeobecné znalosti, obmedzený prístup k ich informáciám vo vedeckých inštitúciách a ich výskumoch, celkovo komplikovaná doba trvania a náročnosti výskumu v praxi, náročnosť hľadania a práce s pôvodnými zdrojmi.

Podujatie sa realizuje sfinančnou podporou mesta Nitra vrámci oblasti „Rozvoj udržateľného cestovného ruchu v novej kvalite“. Návštevníci si môžu prehliadku objednať vopred aj mimo bežné otváracie hodiny. Viac informácií k aktualizovaným otváracím hodinám a jednotlivým sprievodným programom výstavy môžu záujemcovia sledovať na webovej stránke Matice slovenskej alebo Facebook stránke Domu Matice slovenskej v Nitre.

Informácie:

Dátum a miesto: september 2021 - jún 2022, Dom Matice slovenskej v Nitre, Dolnočermánska 737
Otváracie hodiny: PO 9:00 - 15:00 hod., UT 9:00 - 15:00 ST 9:00 – 17:00, ŠT 9:00 - 15:00 PI 9:00 – 15:00 hod.

Organizátor: Dom Matice slovenskej v Nitre, Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Zálužie, Mravec, o.z.

Gajdošská izba - dlhodobá výstava v Dome Matice slovenskej v Nitre (september 2021 - jún 2022) Gajdošská izba - dlhodobá výstava v Dome Matice slovenskej v Nitre (september 2021 - jún 2022) Gajdošská izba - dlhodobá výstava v Dome Matice slovenskej v Nitre (september 2021 - jún 2022) Gajdošská izba - dlhodobá výstava v Dome Matice slovenskej v Nitre (september 2021 - jún 2022)Zdroj: Dom Matice slovenskej v Nitre