Poslancov mestského zastupiteľstva vymenili na zasadnutí študenti nitrianskych škôl

Týždeň európskej miestnej demokracie v Nitre pomaly vrcholí a občania majú v piatok poslednú šancu nahliadnuť na prácu mestských pracovníkov počas Dňa otvorených dní v Službyte Nitra. Počas celého týždňa sa konali v meste akcie, ktoré majú napomôcť k väčšej participácii občanov pri riešení mestských záležitostí. Oficiálny program začal pondelkovou besedou na tému Práva detí - Ľudské práva a pokračoval utorkovým Dňom otvorených dverí na mestskom úrade, na ktorom sa zúčastnil aj náš portál Nitralive.

Súčasťou Dňa otvorených dverí na mestskom úrade bola prehliadka priestorov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť najvyšší mestskí predstavitelia. Návštevníci si tak mohli prezrieť kanceláriu primátora a prednostu MÚ, kongresovú, obradovú a zasadaciu sálu, v ktorej prebehla improvizovaná tlačová beseda, na ktorej bližšie o celom projekte Európskeho týždňa miestnej demokracie informoval viceprimátor Ján Vančo. Počas tohto dňa si mohli návštevnici prehliadnuť aj techniku Nitrianskych komunálnych služieb a Mestských služieb, ktorá bola vystavená na parkovisku pred mestským úradom.

Deň otvorených dverí na mestskom úrade v Nitre

Zaujímavým bodom programu bolo aj štvrtkové zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastnili študenti základných škôl. Tí mali vyhradený priestor pre otázky na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Študenti preukázali prehľad o aktuálnej situácii v Nitre, keď sa nevyhýbali ani pálčivým otázkam akými sú riešenie rómskej problematiky, výstavba lanovky na Zobor, vplyv pádu vlády SR na chod mesta, či dobudovanie cyklistických tratí a CITY PARK-u. Primátor a poslanci sa pri odpovediach na viaceré otázky „zapotili“ a pýtali sa na možné riešenia aj študentov. Tí sa od primátora dozvedeli o záujme Veolie Transport o výstavbu lanovky, ktorá by mohla začať už na jar.

Zároveň hlavný architekt Mesta Nitry Stanislav Babčan informoval o pokračovaní výstavby cyklistických trás na Klokočine na Hviezdoslavovej ulici v dĺžke 5,5 km. Pripravená je aj výstavba trasy pozdĺž potoka Dobrotka v Drážovciach, ďalej cyklotrasa Šindolka-prameň, prepojenie ulice Hviezdoslavova cez Pražskú a Rybársku na Bratislavskú ulicu, prepojenie Hviezdoslavovej cez Kmeťovú a Dúbikovú na Bratislavskú ulicu, prepojenie už zrealizovanej trasy na Triede Andreja Hlinku cez Lomnickú ulicu, Brezový hájik, Napervillskú ulicu s napojením na rekreačné cyklotrasy po nábreží rieky Nitry. Nakoniec vyhradeného priestoru pre študentov navrhol viceprimátor Ján Vančo prijať uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo berie podnety študentov na vedomie. Toto uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

Aj z faktu, že mladých Nitranov zaujíma riešenie problémov v ich meste je zrejme vhodné pouvažovať o ich lepšom zapájaní do rozhodovacieho procesu inak, ako len prostredníctvom študentského parlamentu, ktorý má len formálnu funkciu. Na priamych besedách s predstaviteľmi mesta môžu častokrát poukázať na problémy, ktoré dospelí nevnímajú a podieľať sa tak svojimi nápadmi na zveľaďovaní Nitry.

Fotogaléria

Zdroj: Nitralive.sk