Od 10. do 14. októbra budú mať občania možnosť prezrieť si činnosť mestských organizácií

Najbližší týždeň v Nitre sa bude niesť v znamení Európskeho týždňa miestnej demokracie. Cieľom tohto projektu je zvýšiť záujem občanov o prácu miestnych orgánov, participácia v rozhodovacom procese na miestnej úrovni a informovať občanov o dôležitosti ich aktívnej účasti na riešení miestnych záležitostí. Napomôcť k splneniu týchto cieľov majú aktivity, ktoré sa budú konať v meste počas celého týždňa od 10. do 14. októbra.

Európsky týždeň miestnej demokracie otvorí diskusia na tému Práva detí – Ľudské práva na miestnej úrovni vo Fóre mladých v pondelok o 10.00, ktorá bude prebiehať v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre. V utorok 11. októbra sa bude konať na mestskom úrade Deň otvorených dverí, kedy bude pre občanov pripravená prezentácia jednotlivých útvarov a odborov. Vstup bude každú celú hodinu od 8.00 do 12.00. Zároveň bude na parkovisku pred mestským úradom prebiehať prezentácia činnosti a práce mestských organizácií, kde predstaví svoju činnosť mestská polícia, Mestské služby a Nitrianske komunálne služby predvedú svoju techniku. Súčasne bude prebiehať Deň otvorených dverí aj vo Fóre mladých na Ulici Fraňa Mojtu a v NISYS-e na Štefánikovej triede č.1. V Zariadení pre seniorov Zobor sa dôchodcovia stretnú s vedením mesta a členmi Výboru mestskej časti Zobor, popoludní sa budú môcť s predstaviteľmi mesta porozprávať členovia Mladého parlamentu.

Program Európskeho týždňa miestnej demokracie bude pokračovať v stredu Dňom otvorených dverí na Mestskej polícii a v Mestskej hale na Klokočine. Popoludní si budú môcť občania prezrieť Správu zariadení sociálnych služieb na Baničovej ulici, kde sa o 14.00 h uskutoční stretnutie s predstaviteľmi mesta a členmi Výboru mestskej časti Klokočina.

Vo štvrtok 13. októbra je naplánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, počas ktorého prebehne aj diskusia študentov s poslancami a predstaviteľmi mesta Nitry. Paletu podujatí vo Fóre mladých dotvorí výstava fotografií mladého českého fotografa Jara Sijku na tému Ľudské práva, ktorú otvoria vo štvrtok 13. októbra o 16.30. Program Európskeho týždňa miestnej demokracie vyvrcholí v piatok 14. októbra Dňom otvorených dverí v Službyte Nitra.

Počas celého týždňa budú predstavitelia mesta absolvovať besedy so žiakmi na miestnych základných a stredných školách. Týmto projektom proklamuje mesto posilnenie vzťahov medzi obyvateľmi a ich miestnymi predstaviteľmi. Preto využite možnosť a príďte sa pozrieť na činnosť zástupcov Vašich záujmov.

Zdroj: Nitralive.sk