Nedeľná rubrika o kostoloch v Nitre: predstavujeme Vám kostoly na území mesta- všeobecné informácie, fotogaléria


Kostol sv. Štefana Kráľa
pochádza z 10. storočia, románsky prestavaná v 11. a 12. storočí, začiatkom 18. storočia bol barokovo upravený. Stavba kostolíka je jednoloďová. Vnútri kostolíka sa nachádza barokový oltár z 18. storočia. Výskum v  priestoroch kostolíka a  v najbližšom okolí odhalil nielen najstaršie základy kostola /pôvodný kostol musel byť zasvätený niekomu inému, lebo sv. Štefan bol vyhlásený za svätého až v r. 1083, v starých listinách z r. 1301 sa píše o kostole sv. Ondreja, ktorý bol založený Matúšom Čákom/, ale aj pohrebisko z 10.-11. storočia a novoveký cintorín. Kostolík stojí na mieste niekdajšej samostatnej dediny Párovce. Z pôvodnej architektúry sa zachovala iba najspodnejšia časť, pretože v čase vojen bol kostolík niekoľkokrát zbúraný. Bol vystavený z lomového, na sucho kladeného kameňa medzi základmi a vlastným murivom s typickým murivom „opus spicatum“. Po vyplienení tureckými vojskami sa z pôvodného kostola zachoval iba zvon, ktorý zaniesli do kostola sv. Jakuba.
V r.1720 dal kostolík opraviť podžupan František Maťašovský, bohoslužby v ňom bývali iba na sviatok sv. Štefana Kráľa.
Dnes sa v ňom každú nedeľu konajú gréckokatolícke bohoslužby.

Budova je označená bronzovou tabuľou so stručným popisom kultúrnej pamiatky.

Kostol sv. Štefana Kráľa, Nitra Párovce

Rok pôvodu: 10. storočie
Lokalita: mestská časť Párovce, Nitra
Bohoslužby: gréckokatolícke každú nedeľu o 10:00

Fotogaléria
Zdroj textu:
www.nitra.sk