Rímskokatolícke kostoly


Katedrálny chrám - bazilika sv.Emeráma-Nitriansky hrad


Kostol sv.Ladislava - Piaristi


Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ul., Kláštor


Kostol sv.Petra a Pavla, Františkáni


Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária


Kaplnka v nemocnici


Kostol sv.Gorazda, Klokočina


Kostol sv.Martina, Chrenová


Kostol sv.Urbana, Čermáň


Kostol sv.Františka Xaverského, Dražovce


Kostol Janíkovce


Kostol Narodenia Panny Márie, Horné Krškany


Kostol sv.Ondreja, Dolné Krškany


Kostol Všetkých Svätých, Kynek


Kostol sv.Cyrila a Metoda, Mlynárce


Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje


Kaplnka sv.Vincenta, Šindolka


Kostol sv.Imricha, Štitáre


Kostol sv.Urbana, Zobor


Kaplnka sv.Svorada, Liečebný ústav Zobor


Kresťanský zbor v Nitre, Podzámska 17, www.kz-nitra.sk


Starokatolícka cirkev
Kaplnka sv.Gorazda, Chrenovská 15


Gréckokatolícke bohoslužby
Kostol sv.Štefana, Párovce


Evanjelický kostol Ducha Svätého, Fr.Mojtu


Reformovaná kresťanská cirkev
Modlitebňa za starým kalvínskym kostolom, ul.Fr.Mojtu


Cirkev bratská
Kostol Ducha svätého


Cirkev adventistov siedmeho dňa
Modlitebňa na ul.Fr.Mojtu 10