Nitra - štatistické údaje k 1.1.2013

Počet obyvateľov Nitry sa opäť znížil - začiatkom roka 2013 bývalo v meste 81 351 ľudí, k 1.6.2012 to bolo 81 600 ľudí a ak sa pozrieme na rok 2010 tak k 1. januáru žilo v Nitre 82 661 ľudí.

Štatistický úrad uvádza 78 875 obyvateľov Nitry podľa posledného sčítania ľudu k dátumu 31.12.2011 (37 630 mužov a 41 245 žien), ktoré ako vieme prebehlo ako prebehlo - množstvo ľudí odovzdalo nesprávne vyplnené hárky, našli sa aj ľudia, ktorých sčítací komisári nenavštívili. Držíme sa teda údajov z Mestského úradu v Nitre.

Ubúdanie obyvateľstva Nitry súvisí so sťahovaním do okolitých obcí, kde sú lacnejšie pozemky a tiež nedostatok pracovných príležitostí v samotnom meste.

Nezamestnanosť v okrese Nitra oproti roku 2011 stúpla. Koncom roka 2011 evidoval ÚPSVR Nitra 9% nezamestnanosť, koncom roka 2012 to bolo 9.63%.

Nezamestnanosť: 9,63% (november 2012, okres Nitra), 13,49% NR kraj (november 2012) - údaje ku koncu roka doplníme po ich zverejnení.

Komplexné štatistické údaje nájdete na nasledujúcej webstránke:

Štatistický úrad SR


Zdroj: Nitralive.sk, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štatistický úrad SR