Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil informácie o počte obyvateľov v SR

Štatistický úrad SR zverejnil na svojej webovej stránke informácie o počte obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach Slovenska. Údaje vyplývajú z sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo v roku 2011.

Počet obyvateľov Nitry k 31.12.2011 bol 78 875, z toho 37 630 mužov a 41 245 žien. Okrem Bratislavy a Košíc má viac obyvateľov Prešov (91 638), Žilina (81 515) a Banská Bystrica (79 775). Za rok 2010 udáva ŠU SR v Nitre 83 444 obyvateľov.

Okres Nitra mal 159 422 obyvateľov, 76 900 mužov a 82 522 žien - je teda druhý v poradí na Slovensku za okresom Prešov s 169 828 obyvateľmi, tretia je Žilina s 154 596 obyvateľmi. V roku 2010 mal okres Nitra 165 011 ľudí.

Sčítanie však ignorovalo veľké množstvo ľudí a údaje nie sú presné, preto je lepšie držať sa údajov z Mestského úradu v Nitre, ktorý eviduje 81 600 obyvateľov k 1.6.2012. Doterajšie známe informácie o počte obyvateľov Nitry hovorili o 82 410 (k 19.8.2010) a 82661 (k 1.1. 2010) duší. V médiách tiež kolovali správy o schválne nesprávne vyplnených hárkoch, dočítali sme sa to napríklad v článku Sčítanie spomalili ľudia. Vymieňali si čiarové kódy.

Viac informácií o sčítaní ľudu a štatistické informácie nájdete na stránke ŠÚSR

Zdroj: Nitralive.sk, Štatistický úrad SR