Dnes si Nitra pripomína výročie získania výsad slobodného kráľovského mesta. Stalo sa tak z rozhodnutia kráľa Bela IV. dňa 2. septembra 1248 a na tento akt čakali Nitrania niekoľko rokov.

V prísne hierarchickej stredovekej spoločnosti, kde takmer 90 percent obyvateľov malo len minimálne práva a právne istoty, znamenala táto zmena veľmi veľa. Nitrianski mešťania sa zrazu zaradili do malej skupiny privilegovaných obyvateľov, nikto im už nemohol len tak robiť bezprávie, nútiť do rôznych robôt, rozhodovať o ich majetku či dedičstve. Naopak, mešťania získali právo slobodného pohybu po celej krajine, obchodovanie bolo zbavené od mýt a rôznych poplatkov, právo a slobodu im zabezpečoval vlastný súd a chod mesta spravoval volený richtár s mestskou radou. Dodržiavanie mestských práv ochraňoval a garantoval osobne panovník krajiny.

Slobodných kráľovských miest bolo v celom Uhorsku veľmi málo a deň získania privilégia si tieto mestá dodnes pripomínajú ako svoj najvýznamnejší deň. Len v Nitre nie. Áno, Nitra je najstarším mestom na Slovensku. Ale svoju reálnu minulosť si nepripomína. Hrdenie sa slávnou minulosťou skôr pripomína prázdny obal bez obsahu.

Nitriansky hrad a obyvatelia mesta - dobová fotoZdroj: Daniel Balko pre Nitralive.sk