Mesto Nitra začína s výstavbou parkovacích miest na Borodáčovej ulici na sídlisku Klokočina. Práce začnú v najbližších dňoch a trvať by mali dva mesiace.

Ulica je v súčasnosti obojsmerná a nachádza sa tu 38 parkovacích miest. Po skončení prác bude jednosmerná, a to z Benkovej na Jurkovičovu. Počet státí sa zdvojnásobí na 64. „Klokočina je sídlisko s najväčším dopytom po parkovaní. Budovaním nových miest reagujeme na podnety ľudí žijúcich v bezprostrednom okolí,“ hovorí primátor mesta Nitra Marek Hattas.

Projekt počíta so šikmým parkovaním po oboch stranách vozovky. Po ľavej strane, v smere od Benkovej ulice je v súčasnosti parkovanie pozdĺžne. Úpravou prejde aj časť chodníka, ktorý sa posunie bližšie k bytovému domu číslo 14. Všetky chodníky zostanú v dostatočne pohodlnej šírke dva metre.

Financie na túto investíciu schválili poslanci na májovom rokovaní mestského zastupiteľstva. Celková suma je vyčíslená na 74 227,22 eur s DPH.Zdroj: Mesto Nitra