Od marca 2022 začal platiť zákaz zastavenia a státia na chodníkoch a to aj pre vozidlá, ktoré by nechali voľný priestor o šírke 1,5m. Táto zmena v podstate neplatila, polícia bola tolerantná. Parlament v marci zákon opakovane novelizoval a určil prechodné obdobie, do konca septembra 2023 počas ktorého bolo možné parkovať na chodníku pri ponechaní 1,5m. Dôvodom mal byť parkovací chaos, ktorý novelou vznikol. Mestá na zmenu neboli pripravené.

Od 1.10.2023 však prichádza zásadná zmena, ktorá prináša absolútny zákaz parkovania na chodníkoch. Presné znenie Zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023:

§25
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2

(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Nakoľko značná časť vodičov zákony neovláda, dovolím si pripomenúť aj zákaz zastavenia a státia na zastávkach MHD:

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb a priľahlom nástupišti v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označníkom zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním; ak je priestor zastávky vyznačený príslušnou vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor a priľahlé nástupište.

Ako je na zmenu pripravené Mesto Nitra?

Nitra roky nemá doriešenú parkovaciu politiku, posledné roky počúvame o rezidentskom parkovaní, to však nie je a ani tak ľahko nebude realitou. K jeho vybudovaniu sú potrebné značné investície, keďže sa roky v tejto oblasti dokopy nič nerobilo. Zatiaľ čo si na niektorých miestach potrebujú rezidenti na parkovanie pred vlastným domov/bytovkou zakúpiť kartu, o 20m ďalej vo vnútrobloku už zaparkuje hocikto a zadarmo. Problémom je aj osadenie parkovacích automatov len na vybraných uliciach, na priľahlých sa parkuje zadarmo na chodníku. Toto je príklad Kalvárie, ale aj Pároviec. K zavedeniu rezidentského parkovania bude potrebné vybudovať stovky parkovacích miest, zrealizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie. Okrem osobných áut je potrebné regulovať aj nákladné vozidlá. Takýto zákaz platí na Klokočine, na Chrenovej nie. Týmto tempom to však potrvá roky.

"Spravili sme si analýzu miestnych ciest, na ktorých sa parkuje na chodníku. Z tejto analýzy nám vyšli úseky, ktoré sme navrhli na označenie, aby ostalo parkovanie na chodníku zachované v zmysle novej legislatívy. Označenie týchto parkovacích miest bude navrhnuté v zmysle platných noriem a technických predpisov, odpovedal na moju otázku ohľadom pripravenosti hovorca Nitry Tomáš Holúbek.

Mesto Nitra aktuálne pracuje na odsúhlasení dopravného značenia. Ide najmä o ulice Na Hôrke, Partizánska, Mikovíniho, Benkova, Bizetova, Novomeského, Petzvalova, Jedlíková, Dlhá a Nová. Uvedené vytypované lokality, kde ostane zachované parkovanie na chodníkoch, sú najmä na sídliskách, kde mesto vidí problém so statickou dopravou.

"Robili sme všetko pre to, aby parkovacie miesta, ktoré nám vyšli z analýzy, ostali zachované aj po zmene legislatívy. Preferujeme hlavne v centrálnej časti mesta vytváranie maximálne bezpečných podmienok pre chodcov, a preto v tomto smere aj vítame zmenu legislatívy," doplnil Holúbek.

Parkovanie pri školách a škôlkach, v okolí nemocnice

"Pri školách a škôlkach nemáme problém s parkovaním na chodníkoch, pretože rodičia sem deti iba privezú alebo odvezú, a hneď idú preč. Pri téme parkovanie pri školách a škôlkach by som rád upozornil, že práve v okolí škôl a škôlok nie je vhodné povoľovať parkovanie na chodníkoch značkami, pretože kde inde ak nie pri školách by mali byť chodníky najbezpečnejšie, aby sa naši najmenší obyvatelia mohli dostať bezpečne po nich domov. Pri našich poliklinikách problém s parkovaním na chodníkoch nemáme, všetky polikliniky majú svoje parkoviská," uviedol Holúbek.

"Pokiaľ ide o fakultnú nemocnicu, v jej bezprostrednom okolí už teraz máme ulice so značkami povoľujúcimi parkovanie, napríklad ulice 8. mája alebo Špitálska. Tu teda zmena nejakým spôsobom nezasiahne doteraz zaužívaný spôsob parkovania", doplnil hovorca mesta.

Dôležitý je a bude prístup polície, v Nitre máme ulice, kde vládne anarchia

Zákony regulujúce parkovanie už platia roky, v Nitre sa však nachádza niekoľko lokalít, kde prichádza k porušovaniu zákona a k svojvoľnému výkladu zákona zo strany mestskej a štátnej polície. Ulicou, kde neplatí zákon je napríklad okolie budovy súdu. Okrem zóny zákazu státia porušujú vodiči zákon aj jazdou cez priechod pre chodcov a po chodníku. Rovnako tak napríklad na Štefánikovej ulici pri križovatke so Staničnou ulicou. Zabezpečiť ochranu chodcov nepomohli ani nedávno osadené stĺpiky, vodiči ich obchádzajú a jazdia po chodníku po celej šírke. V areáli nemocnice však "papuču" dostanete obratom. Zákon neplatí ani pod hradom, pri zimnom štadióne na Sihoti, ale aj napríklad na sídliskách v obytných zónach.Zdroj: Nitralive.sk