Aktualizované 19.6.2023 o 13:42 hod.:

🚌 Nové sadzby v MHD dnes prešli cez zastupiteľstvo, nižšie uvedené ceny sú teda platné od 1. septembra 2023.

🚌 Schálené bola optimalizácia spojov - viď detailné informácie na konci článku.

🚌 Schválený bol tiež pozmeňovací návrh, v ktorom sa ❌ ruší bezplatná preprava pre občanov Ukrajiny, tiež sa ❌ ruší 40% zľava z ceny bolo zrušené pre: dôchodcovia od 60 rokov veku, ktorí sú poberatelia starobných alebo výsluhových dôchodkov.

❌ Neprešlo navýšenie spojov do mestskej časti Párovské háje, odkladá sa aj schválenie nových liniek k automobilke Jaguar Land Rover a k novému Kauflandu - preložené na rokovanie na september 2023.

Mesto Nitra pripravilo nový návrh sadzby cestovného v MHD Nitra. Rokovať o ňom bude mestské zastupiteľstvo v pondelok 19. júna. Súčasťou materiálu je aj dôvodová správa, ktorá zvýšenie cien zdôvodňuje nárastom cien pohonných hmôt. Hovorí tiež o snahe zachovať MHD ako ekonomicky výhodnejšiu alternatívu k individuálnej doprave.

Okrem zvýšenia cien je navrhnutý predaj len jedného druhu lístka u vodiča a to za jednotnú cenu 1€. Dôvodom je rýchlejšia manipulácia pri platení u vodiča a teda aj menšie prestoje na zastávkach. Predpokladaný nárast mesačnej tržby by pri navrhovanej tarife je vypočítamý na + 1 100 865 € (bez DPH) / rok, čo znamená priemerný mesačný nárast o + 91 739 € bez DPH.

💶 Cestovné po zmene od 1.9.2023:

👨‍✈️ U vodiča
- 60-minútový cestovný lístok – občianske cestovné = 0,80 1€
- 60-minútový cestovný lístok – zľava 40% = ruší sa
- 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné 2,40 3€
- 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné 4,90 6€
- 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné 8,40 10€

📱 Cez SMS
- 70-minútový cestovný lístok - občianske cestovné = 0,80 1€

📲 Cez mobilnú aplikáciu
- 70-minútový cestovný lístok – občianske cestovné = 0,50 0,75€
- 70-minútový cestovný lístok – zľavnený = 0,30 0,45 €
- 24-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné = 2,40 3€
- 72-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné = 4,90 6€
- 168-hodinový cestovný lístok – občianske cestovné = 8,40 10€

Predplatné v elektronickej forme

Mesačné cestovné lístky a. mesačný cestovný lístok – občianske cestovné = 20 25€
b. mesačný cestovný lístok – zľavnený zľava 40% = 12 15€

Štvrťročné cestovné lístky
a. štvrťročný cestovný lístok – občianske cestovné = 50 65€
b. štvrťročný cestovný lístok – zľavnený zľava 40% = 30 40€

Polročné cestovné lístky
a. polročný cestovný lístok – občianske cestovné = 90115€
b. polročný cestovný lístok – zľavnený zľava 40% = 5470€

Ročné cestovné lístky
a. ročný cestovný lístok – občianske cestovné = 165 185€
b. ročný cestovný lístok – zľavnený zľava 40% = 99 110€
c. ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 1 = 24€
d. ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 2 = 12€
e. ročný cestovný lístok – osobitné cestovné 3 = 2€

MHD Nitra návrh cestovného 2023

Bezplatná preprava, rozsah a výška poskytovaných zliav

A. Bezplatne sa prepravujú:
1) fdetí do dovŕšenia 6. roku veku
2) invalidný vozík držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
3) sprievodca držiteľa preukazuŤZP-S,
4) držitelia preukazov „Konfederácia politických väzňov“(KPV),
5) bývalí príslušníci „Vojenských táborov nútených prác“(VTNP),
6) držitelia preukazov „Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja“,
7) detský kočík, batožina, pes, bicykel,
8) osoby odkázané na invalidný vozík,
9) nevidiace osoby,

B. Za zľavnené cestovné sa prepravujú:

1) deti od 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku,
2) mladiství od 16. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku,
3) žiaci a študenti v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku:
a. na základných a stredných školách podľa osobitého predpisu,
b. na vysokých školách afakultách podľa osobitého predpisu, do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
c. študujúci na stredných a vysokých školách v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR.
4) seniori od 63. roku veku,
5) poberatelia invalidných dôchodkov spoklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%,
6) držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,
7) držitelia Bronzovej alebo Striebornej alebo Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety, alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b,

C. Za osobitné cestovné sa prepravujú:

1) držitelia Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „osobitné cestovné 1“,
2) držitelia Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „osobitné cestovné 2“,
3) občania nad 70 rokov veku s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b
– nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „osobitné cestovné 3“,
4) držitelia preukazu ŤZP, alebo ŤZP-S s trvalým pobytom v niektorej z obcí uvedených v bode 7b – nárok sa vzťahuje len na ročný cestovný lístok „osobitné cestovné 3“.

Optimalizácia spojov MHD Nitra od 1.9.2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, materiál do zastupiteľstva