Ďalšia neohlásená zmena v doprave. Tentokrát ide o Levickú ulicu, kde bolo posunuté dopravné značenie označujúce obec/koniec obce.

Pôvodne bolo značenie za odbočkou k novému cintorínu na Chrenovej / za penziónom LUX. Po novom je značenie posunuté ďalej od mesta smerom k okružnej križovatke pri R1 zrhuba na úrovni nového cintorína.

Dôvodom zmeny je nová zástavba po ľavej strane na konci Nitry, kde okrem spomínaného cintorína prebieha individuálna výstavba, konečnú tu majú aj autobusy MHD. Po novom tak bude odbáčanie z hlavnej cesty a vychádzanie na hlavnú cestu bezpečnejšie.Zdroj: Nitralive.sk